Default Header Image

scurt-istoric

CATEDRA DE ONCOLOGIE

 

           Catedra de oncologie a fost fondată prin ordinul Rectorului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din 1976.

       Până la fondarea catedrei cursul Oncologie aparţinea Catedrei Chirurgia spitalicească. Catedra Oncologie a fost fondată în 1976 de către profesorul universitar, dr. hab. șt. med. Vasile Pavliuc. D-ul Pavliuc a condus catedra respectivă până în 1992. Pe atunci în cadrul catedrei activau asistenţii: Nicora Pavel, Godoroja Nadejda, Moiş Ion. În 1983 în cadrul catedrei a fost încadrat dl Sofroni Dumitru, iar în 1989 au fost încadraţi la catedră Nicolae Ghidirim, Vladanov Ion, Popescu Constantin şi Carata Dumitru.

          Din 1992-1994 şeful catedrei a fost profesorul universitar Ţâbârnă Gheorghe. Catedra Hematologie a fost fondată în anul 1991 de profesorul universitar Ion Corcimaru. În 1994 catedra de Oncologie a fost comasată cu Hematologia şi conducător al catedrei unificate care s-a numit Hematologie, Oncologie şi Terapie de Campanie a devenit membru cor. al AŞM, profesorul universitar, dr. hab. șt. med. Corcimaru Ion, care a condus catedra până în septembrie 2013.

             În perioada 2013-2017 şef Catedra de oncologie, hematologie și radioterapie a fost dl Ion Mereuţă dr. hab. șt. med., profesor universitar.

În rezultatul restructurării Catedrei de oncologie, hematologie și radioterapie din septembrie 2017 a fost separată în 2 subdiviziuni: Catedra de oncologie și Disciplina hematologie (alipită la Catedra medicină internă).

          Astfel, din septembrie 2017 funcția de șef catedră a fost preluată de către Dumitru Sofroni, dr. hab. șt. med., profesor universitar. Pe parcurs anilor la Catedră activează: dr. hab. șt. med., profesorii universitari, Nicolae Ghidirim, Ion Mereuță; dr. șt. med., conferenţiarii universitari: Tudor Rotaru, Valentin Martalog, Andrei Ţîbîrnă, Nadejda Corobcean, Sergiu Brenișter; asistent universitar, dr. șt. med., Constantin Popescu; asistenții universitari: Oxana Odobescu, Lilia Bacalîm, Veronica Șveț, Mariana Vârlan, Cristina Cucieru, Victor Șchiopu.

          În lucrul didactic participă prin cumul de asemenea colaboratori ai Institutului Oncologic: profesor cercetător Iu. Bulat, conferenţiarii universitari S. Ştepa, L. Gârleanu; asist. univ. A. Nicorici, P. Tuzlucov, L. Chistruga.

       Predarea oncologiei şi hematologiei se efectuează la facultăţile Medicină nr. 1 şi 2, Stomatologie, Medicină preventivă, Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie. În cadrul catedrei îşi perfecţionează cunoştinţele medicii practicieni de diferite specializări (oncologi, medici de familie, chirurgi). Se pregătesc specialişti prin rezidenţiat.

      Baza clinică a catedrei este Institutul Oncologic, înzestrat cu utilaj modern, fapt ce contribuie substanţial la calitatea instruirii studenţilor, rezidenţilor şi medicilor de la facultatea de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie.

         Actualmente în cadrul Catedrei de oncologie activează Clinicile Universitare, care asigură atât procesul didactic cât şi asistenţa medicală oncologică înalt specializată.

       Conform Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 925 din 31 iulie 2018, au fost aprobate Bazele clinice și clinicile universitare dintre care și Catedra de oncologie cu următoarele clinici universitare:

Clinica nr. 1 Ginecologie, Radioterapie şi Oncopediatrie (Secţia Ginecologie nr.1, Secţia Oncologie radiologică nr. 2, Secţia Oncologie radiologică nr. 4 (brahiterapie), Secţia Oncopediatrie, Cabinete consultative) – Director: Sofroni  Dumitru, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Clinica nr. 2 Ginecologie (Secţia Ginecologie nr.2) – Director: Rotaru Tudor, dr. şt. med., conferențiar universitar  

Clinica nr. 3 Tumorile pielii,  melanom şi ALM, Mamologie (Secţia Tumorile pielii, melanom şi ALM, Secţia Mamologie nr.2) – Director: Ion  Mereuță,  dr. hab. şt. med., profesor universitar

Clinica nr. 4 Gastropulmonologie (Secţia Gastrologie, Secţia Toraco-abdominală) – Director: Martalog Valentin, dr. şt. med., conferenţiarr universitar

Clinica nr. 5 Chimioterapie (Secţia oncologie medicală nr.1, Secţia oncologie medicală nr.2, Secţia oncologie medicală nr. 3, Staţionarul de zi, Cabinete consultative) – Director: Bulat Iurie,  dr. hab. şt. med., profesor universitar.