Default Header Image

Colaborare internaţională

1. Proiectul Internaţional GIPAP (Glivec International Patient Assistance Program) – „Opţiuni diagnostice şi curative noi în leucemia mieloidă cronică”.

Proiectul GIPAP a fost lansat în anul 2007 şi derulează în cadrul bazei clinice a catedrei IMSP Institutul Oncologic. Acesta vizează tratamentul bolnavilor de leucemie mieloidă cronică cu inhibitorii tirozinkinazelor. Executor  – doctor în ştiinţe medicale, conf. univ. – V. Musteaţă. Conducător – dr. hab. şt. med., prof. univ. – I. Corcimaru.

În cadrul proiectului se realizează cercetări la tema „Aspectele diagnostice, manageriale şi de tratament ale leucemiei mieloide cronice”. Au fost studiaţi factorii de prognostic şi rezultatele diferitor metode de tratament în leucemia mieloidă cronică. În studiu au fost înrolaţi 125 de bolnavi de leucemie mieloidă cronică. Diagnosticul a fost stabilit în faza cronică tardivă în 113 (90,4±2,32%) cazuri, în faza de accelerare şi acută – în 12 (0,6±2,02%) cazuri. Severitatea maladiei şi, respectiv, speranţa la viaţă limitată se confirmă prin indicii relativ scăzuţi ai supravieţuirii generale a bolnavilor: supravieţuirea generală peste 3 şi 5 ani (corespunzător 57,5% şi 36,5%). Indicii supravieţuirii în sublotul investigaţional afiliat de GIPAP peste 1 an, 2 şi 3 ani au constituit respectiv 97%, 78% şi 62%, fiind net superiori în raport cu sublotul fără tratament cu Glivec (p<0,05). Media longivităţii (61,65±4,81 ani) s-a dovedit a fi semnificativ mai mare (p<0,05) în grupul de vârstă 40-49 ani. Sexul masculin, stabilirea diagnosticului în perioada de peste 2 luni de la debutul leucemiei mieloide cronice, precum şi scorul EC09-WHO 2-3 după chimioterapie de inducţie pot fi considerate ca factori prognostici nefavorabili.

2. Proiectul internaţional HOPE 87  – „Speranţa copiilor din Republica Moldova”

Proiectul a fost lansat în anul 2010. Proiectul derulează în cadrul bazei clinice a catedrei  IMSP Institutul Oncologic. Din partea catedrei în proiectul respectiv participă prof. univ.  I. Corcimaru şi conf. univ. V. Musteaţă. El prevede organizarea claselor educaţionale pentru copiii cu tumori maligne din IMSP Institutul Oncologic şi crearea Centrului de transplantare a măduvei oaselor şi celulelor Stem hematopoietice pentru tratamentul copiilor cu tumori maligne din secţiile pediatrice ale Institutului Oncologic.

În cadrul acestui Proiect în anul 2011 – 2012 doi medici hematologi s-au aflat, timp de 6 luni, în Clinica de Hematologie Pediatrică a spitalului Sf. Ana din Viena. Medicii au studiat metodele de tratament intensiv al hemoblastozelor şi le-au implementat în oncohematologia pediatrică din Institutul Oncologic. În anul 2012 unul dintre aceşti 2 medici a repetat stagiul în aceeaşi Clinică din Viena şi a studiat managementul leucemiilor acute în perioada post-transplant. 

În anul 2012 au fost pregătite clasele educaţionale şi se finisează lucrările de pregătire a saloanelor aseptice pentru transplant.

3. Proiect instituţional – “Elaborarea noilor tehnologii de tratament şi ATI la bolnavii cu tumori ale aparatului locomotor şi ţesuturilor moi”, aprobat de AŞM, numărul înregistrării de Stat 2011-2014, Nr.11.817.09.44.A.

4. Proiect internaţional – “Recuperarea bolnavilor oncologici”, IMSP IO, UMF “Gr. Popa”, România.