Default Header Image

Cercetare

Principale direcţii ştiinţifice ale Catedrei de oncologie sunt problemele de diagnostic şi tratament precoce al tumorilor maligne, de asemenea profilaxia primară și secundară. În acest context, au fost elaborate criteriile de diagnostic şi diagnostic diferenţial al tumorilor benigne și maligne respective. Sunt efectuate studiile clinico-morfologice (histologice şi citologice) a tumorilor maligne, care au contribuit la perfecţionarea metodelor de tratament, cu vindecarea a 80-85% de pacienţi depistaţi în stadiile incipiente. Au fost elaborate și implementate operații organomenajante mini-invazive în tratamentul chirurgical tiroidian. Avantajele certe ale acestei chirurgii sunt siguranța intraoperatorie, sinecostul mic al operațiilor, rata joasă a complicațiilor postoperatorie fiind sub 1%. De asemenea au fost implementate chirurgia mini-invazivă laparoscopică atât de diagnostic cât și de tratament. 

Direcţiile principale de cercetare ale Catedrei de oncologie sunt:

 1. Actualităţi în diagnosticul celioscopic şi operaţiile miniinvazive (splenectomia laparoscopică) în patologiile hematologice.
 2. Profilaxia şi tratamentul pancreatitei acute postoperatorii în cancerul gastric.
 3. Particularităţile diagnostice în cancerul gastric de tip intestinal.
 4. Diagnosticul precoce al tumorilor.
 5. Tratamentul complex şi combinat al bolnavilor cu tumori.
 6. Reabilitarea bolnavilor oncologici ai grupei clinice III.
 7. Tratamentul paliativ al bolnavilor oncologici din grupa clinica nr.IV.
 8. Managementul serviciului oncologic.

Teze susţinute la catedra Oncologie:

 1. Tudor Rotaru – „Tratamentul combinat şi complex al recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic” 14.00.14 – Radioterapie şi Oncologie. Anul susţinerii – 2010
 2. Oxana Pihut - „Aspecte clinico-diagnostice ale tumorilor maligne secundare cu focare primare necunoscute” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie. Anul susţinerii – 2010
 3. Andrei Ţâbârnă – “Particularităţile epidemiologice, clinico-morfologice şi chirurgicale ale adenomului şi cancerului glandei tiroide. Oncologie” 14.00.14. Anul susţinerii – 2010
 4. Tcacenco Ecaterina - „Managementul diagnosticului precoce al tumorilor pielii în condiţiile centrului medical privat” 14.00.33 – Medicina Socială şi Management. Anul susţinerii – 2012.
 5. Rotaru Ghenadie - „Aspectele medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova” 14.00.33 – Medicina Socială şi ManagementSusţinută în 2010.
 6. Eftodii Diana - „Aspecte epidemiologice, clinice şi morfologice ale tumorilor cutanate de origine mezenchimală” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie. Susţinută în 2013.
 7. Ţurcan Stela – „Tratamentul chirurgical contemporan al melanomului malign” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.
 8. Butucel Dumitru – “Aspecte clinico-diagnostice si de tratament al tumorilor regiunii hipogastrice” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.
 9. Dascaliuc Ion – “Tehnici şi tehnologii moderne în tratamentul tumorilor oaselor bazinului şi 1/3 superioare a osului femural”.
 10. Ciuperca Victor – “Managementul clinic şi de protezare a bolnavilor cu tumori ale oaselor membrului inferior” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.
 11. Olaru Andrei – “Aspecte clinico-diagnostice şi de tratament a fracturilor patologice vertebrale de geneză neoplazică“ 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.
 12. Duda Boris – „Nefrostomia percutanată ecoghidată, ca metodă miniinvazivă de derivare supravezicală a urinei în tumorile bazinului mic local avansate” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.
 13. Corobcean Nadejda – „Profilaxia şi tratamentul pancreatitei acute postoperatorii în cancerul gastric” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.

Teze preconizate la catedra Oncologie:

 1. Odobescu Oxana – „Particularităţi clinico–morfologice şi de tratament chirurgical ale tumorilor filoide ale glandelor mamare” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.

Temele doctoranzilor din cadrul Catedrei de oncologie

 

       1. Ovariectomia în tratamentul complex al cancerului glandei mamare.

  Conducător științific: Nicolae Ghidirim, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

  Doctorand: Bacalîm Lilia. Perioada 2013-2017

 

2. Cancerul glandei mamare la lucrătorii medicali.     

                   Conducător: Mereuţă Ion, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

                    Doctorand: Veronica Şveţ. Perioada: 2015-2020

 

3. Tumorile ovariene borderline, optimizarea metodelor de diagnostic şi tratament.  

        Conducător: Rotaru Tudor, dr. șt. med., conferențiar universitar.

                     Doctorand: Mariana Vîrlan. Perioada: 2015-2020

 

4. Tratamentul chirurgical combinat și complex al cancerului gastric slab diferențiat și anaplazic. 

        Conducător: Ghidirim Nicolae, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

                     Doctorand: Rurac Irina. Perioada: 2016-2021

 

5. Estimarea valorică și comparativă a metodelor de diagnostic al tumorilor retroperitoneale primitive.

         Conducător: Ghidirim Nicolae, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

          Doctorand: Şchiopu Victor. Perioada: 2016-2021

 

          6. Particularităţi de diagnostic şi tratament ale cancerului mamar multicentric şi multifocal. 

                   Conducător: Mereuţă Ion, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

                    Doctorand: Cucieru Cristina. Perioada: 2017-2022

 

 

            7.    Particularitățile clinico-morfologice și imunogenetice ale cancerului gastric tip difuz.

                      Conducător: Ghidirim Nicolae, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

                        Doctorand: Gherasim Mihaela. Perioada: 2017-2022

 

             8.  Caracteristicile prioritare ale derivațiilor biliodigestive miniinvazive (laparoscopice) în cancerul zonei pancreatoduodenale cu icter mecanic.

                         Conducător: Ghidirim Nicolae, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

                          Doctorand: Gînju Nadia. Perioada: 2018-2023.

 

 9.  Tratamentul complex a cancerului endometrial în dependenţa de particularităţile clinicomorfologice.

           Conducător: Sofroni Dumitru, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

            Doctorand: Șchiopu Elena. Perioada: 2018-2023.

 

 

 
Colaborare Internationala