contacts

Catedra de oncologie

IMSP Institutul Oncologic,
str. Nicolae Testemițanu, 30,
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

Institutul Oncologic Str. Nicolae Testemiţanu, 30