Default Header Image

Brief history

Inițial a fost un curs de oncologie în cadrul Catedrei de chirurgie spitalicească, ulterior, în 1976, a fost fondată Catedra de oncologie, de către profesorul universitar Vasile Pavliuc, dr. hab. șt. med., care a condus-o până în 1992. Pe atunci, în cadrul Catedrei activau asistenţii: Nicora Pavel, Godoroja Nadejda, Moiş Ion. În 1983 a fost încadrat dl Dumitru Sofroni, iar în 1989 – Nicolae Ghidirim, Vladanov Ion, Popescu Constantin şi Carata Dumitru.

În perioada 1992-1994, şeful Catedrei a fost profesorul universitar Gheorghe Ţâbârnă.

În 1994, Catedra de oncologie a fost comasată cu cea de hematologie, fondată în 1991 de profesorul universitar, membru corespondent al AŞM, dr. hab. șt. med., Ion Corcimaru, care devine șeful acestei noi subdiviziuni cu denumirea de Catedra de hematologie, oncologie şi terapie de campanie. Profesorul Corcimaru a condus Catedra până în septembrie 2013.

În perioada 2013-2017, conducerea Catedrei de oncologie, hematologie și radioterapie este preluată de către Ion Mereuţă, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

În septembrie 2017, Catedra de oncologie, hematologie și radioterapie a fost restructurată în două subdiviziuni: Catedra de oncologie și Disciplina de hematologie (în cadrul Departamentului Medicină Internă). Astfel, din septembrie 2017, șeful Catedrei de oncologie devine Dumitru Sofroni, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

Pe parcursul anilor la Catedră activează: dr. hab. șt. med., profesorii universitari Nicolae Ghidirim și Ion Mereuță; dr. șt. med., conferenţiarii universitari Tudor Rotaru, Valentin Martalog, Andrei Ţîbîrnă, Nadejda Corobcean și Sergiu Brenișter; asistentul universitar, dr. șt. med., Constantin Popescu, precum și asistenții universitari Oxana Odobescu, Lilia Bacalîm, Veronica Șveț, Mariana Vârlan, Cristina Cucieru și Victor Șchiopu.

În activitatea didactică sunt antrenați, prin cumul, de asemenea, colaboratori ai Institutului Oncologic: profesor cercetător I. Bulat, conferenţiarii universitari S. Ştepa, L. Gârleanu; asist. univ. A. Nicorici, P. Tuzlucov și L. Chistruga.

Specialitatea Oncologia şi hematologia este predată atât studenților de la facultăţile de Medicină nr. 1 şi 2, Stomatologie, de la programul Medicina preventivă, cât și medicilor-rezidenți în cadrul Facultății de Rezidențiat și medicilor practicieni de diferite specializări (oncologi, medici de familie și chirurgi) în cadrul Departamentului Educaţie Medicală Continuă. 

Conform Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 925 din 31 iulie 2018, au fost aprobate bazele clinice și clinicile universitare. Astfel, bază clinică a Catedrei este Institutul Oncologic, înzestrat cu utilaj modern, fapt ce contribuie substanţial la calitatea instruirii, iar clinicile universitare, în care este asigurat atât procesul didactic, cât şi asistenţa medicală oncologică specializată, sunt: Clinica nr. 1 Ginecologie, Radioterapie şi Oncopediatrie (Secţia ginecologie nr. 1, Secţia oncologie radiologică nr. 2, Secţia oncologie radiologică nr. 4 (brahiterapie), Secţia oncopediatrie, Cabinete consultative); Clinica nr. 2 Ginecologie (Secţia ginecologie nr. 2); Clinica nr. 3 Tumorile pielii, melanom şi ALM, Mamologie (Secţia tumorile pielii, melanom şi ALM, Secţia mamologie nr. 2); Clinica nr. 4 Gastropulmonologie (Secţia gastrologie, Secţia toraco-abdominală); Clinica nr. 5 Chimioterapie (Secţia oncologie medicală nr. 1, Secţia oncologie medicală nr. 2, Secţia oncologie medicală nr. 3, Staţionarul de zi, cabinete consultative).