Default Header Image

Publicaţii

LISTA LUCRĂRILOR

ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-METODICE, DIDACTICE

 

Monografii

2017

1.      ȚÎBÎRNĂ, A. Cancerul tiroidian. Chișinău.: Universul, 2017, 320 p. ISBN 978-9975-47-150-3.

 

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRĂINĂTATE

- reviste ISI:

cu factor de impact > 1

2016

1.      БАКАЛЫМ,  Л.;ГИДИРИМ, Н.;СОФРОНИ, Л.; КЛИПКА, И. Лечебно-клинические преимущества и экономический показатель овариэктомии при раке грудной железы. British Medical Bulletin, december, 2016, (IF: 3,658).ISSN 0007-1420

 

2017

1.      ODOBESCU, O.; BOGDANSCAIA, N.; COROBCEAN, N.;BACALIM, L.; GHIDIRIM, N. Особенности морфологической характеристики филлоидной опухоли молочной железы. British Medical Bulletin, December, 2017, (IF: 3,658). ISSN 0007-1420.

2.      ANCUTA E., SOFRONI D., ANCUTA C., SOFRONIL., MEREUTA I., GUTU L., ANTON E. Psychosocial Aspects of Colposcopic Assessment: Perspectives and Strategies for Physicians DOI: 10.5772/intechopen.6916. Medicine » Obstetrics and Gynecology » "Colposcopy and Cervical Pathology", book edited by Rajamanickam Rajkumar, ISBN 978-953-51-3538-8, Print ISBN 978-953-51-3537-1, Published: September 20, 2017. 

3.      ANCUTAE., SOFRONI D., ANCUTA C., SOFRONI L., MEREUTA I. Colposcopic Assessment Among Women with Lower Genital Tract Pathology. DOI: 10.5772/intechopen. 69176. Medicine » Obstetrics and Gynecology » "Colposcopy and Cervical Pathology", book edited by Rajamanickam Rajkumar, ISBN 978-953-51-3538-8, Print ISBN 978-953-51-3537-1, Published: September 20, 2017.

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ

- reviste categoria B

2015

1.          CHIABURU S.; CERNAT V.; MEREUŢĂ I.; STRATAN V. Argumentarea ştiinţifică şi legislativ-normativă a Programului de endoprotezare a bolnavelor cu cancer al glandelor mamare. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 106-110. ISSN 1857-0011.

2.      MEREUŢĂ I. Formarea şi educaţia medicală continue a cadrelor specialităţilor oncologice: corelaţii RM-UE. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 119-124. ISSN 1857-0011.

3.      MEREUŢĂ I.; CHIABURU S.; ŞVEŢ V.; DARII E. Cancerul mamar bilateral-simultan, sincron, metacron şi metastatic (aspecte teoretice, practice şi metodologice). În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 154-158. ISSN 1857-0011.

4.      MEREUŢĂ I.; FORNEA Iu.; ŞVEŢ V. Evaluarea psihodiagnostică a medicilor oncologi. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 214-220. ISSN 1857-0011.

5.      EFTODII D.; MEREUŢĂ I.; EFTODII V. Dermatooncologia – domeniu de actualitate şi perspectivă în Republica Moldova. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48),  225-227. ISSN 1857-0011. C

6.      MEREUŢĂ I.; DOLGANIUC N. Tratamentul chirurgical al defectelor osoase provocate de tumori benigne şi afecţiuni pseudotumorale. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48),  281-284. ISSN 1857-0011.

7.      MEREUŢĂ I.; DASCALIUC I.; BUTUCEL D.; MURA S.; EFTODII D.; DOLGANIUC N. Tehnologii moderne în diagnosticul şi tratamentul tumorilor aparatului locomotor şi pielii. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 284-291. ISSN 1857-0011.

8.      MEREUŢĂ I.; BOROVIC D. Recidivele tumorilor ţesuturilor moi după diferite metode de tratament. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48),  291-294. ISSN 1857-0011.

9.      GHIDIRIM N.; ANTOCI L.; COROBCEAN N.; CATRINICI V.; MEDNICOV L.; GODOROJA V.; CERNAT M.; BACALÎM L.; MELEGA Ox.; DUDA B. Greşeli comise în profilaxia şi tratamentul incomplet al pancreatitei acute postoperatorii. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 144-149. ISSN 1857-0011.

10.  GHIDIRIM N.; SOFRONI L.; BACALÎM L.; CLIPCA I.; COROBCEAN N.; ODOBESCU OX.; CHEMENCENDJI I. Evaluările prealabile către ovariectomie ale bolnavelor de cancer al glandei mamare faza reproductivă în perioada preoperatorie. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48),  150-153. ISSN 1857-0011.

11.  DONSCAIA A.; GHIDIRIM N.; ANTOCI L.; BURUIAN N.; CATRINICI V.; CERNAT M.; COROBCEAN N.; GODOROJA V.; MEDNICOV L.; GHERASIM M. Rezultatele imediate şi la distanţă în tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 294-298. ISSN 1857-0011.

12.  ODOBESCU Ox.; GHIDIRIM N.; BOGDANSCAIA N.; COROBCEAN N.; BACALÎM L. Particularităţi clinice în diagnosticul tumorilor filoide ale sânului. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 321-323. ISSN 1857-0011.

13.  ROTARU T.; EREMIA O.; BALAN L.; ROTARU L.; VÎRLAN M. Aspectele tratamentului stărilor precanceroase ale endometrului. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 313-317. ISSN 1857-0011.

14.  ROŞCA S.; GUDIMA Al.; BULAT I.; DJUROMSCHI G.; STRATULAT A.; VÎRLAN M.; ROTARU T.; CASIAN N.; CAISÎN Z.; LEŞAN V. Evoluţia clinică şi paraclinică a disgerminomului ovarian la vârsta reproductivă. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 420-422. ISSN 1857-0011.

15.  ROTARU T.; VÎRLAN M.; GUDIMA Al.; ROŞCA S.; DJUROMSCHI G.; STRATULAT A.; CAISÂN Z.; LEŞAN V. Fibromul uterin gigant la femeile de vârstă tânără, caz clinic. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 422-426. ISSN 1857-0011.

16.  MARTALOG V. Managementul diagnosticului şi tratamentului chirurgical al tumorilor mediastinale cu sindromul respirator. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 352-357. ISSN 1857-0011.

17.  EFTODII V.; PREPELIŢA C.; ŞUTKIN V.; SALOMATOV S.; MARTALOG V.; BRENIŞTER S.; BÎLBA V.; DORUC S.; PRISACARI T. Evoluţia depistării cancerului bronhopulmonar în Republica Moldova. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48),  202-206. ISSN 1857-0011.

18.  POPESCU C.; ŢURCAN V.; VLADANOV V. Tratamentul cancerului vezicii urinare superficial. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 336-339. ISSN 1857-0011.

19.  ŢÎBÎRNĂ Gh.; STRATAN V.; DARII V.; CLIPCA A.; CLIM C.; DORUC A.; ŢÎBÎRNĂ A.; MÂNDRUŢA-STRATAN R.; COJOCARU C.; TARNARUŢCAIA R. Managementul ştiinţific în tratamentul complex al cancerului regiunii capului şi gâtului. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 43-50. ISSN 1857-0011.

20.  CLIPCA A.; ŢÎBÎRNĂ Gh.; DARII V.; CIORICI V.; DORUC A.; ŢÎBÎRNĂ A.; CLIM C.; MÂNDRUŢA-STRATAN R.; CLIPCA I.; COJOCARU C.; MARANDIUC A.; URECHE V.; TARNARUŢCAIA R. Rezultatele tratamentului chirurgical la I etapă al cancerului mucoasei cavităţii bucale. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48),  232-241. ISSN 1857-0011.

21.  DARII V.; ŢÎBÎRNĂ Gh.; STRATAN V.; CLIPCA A.; DORUC A.; MÂNDRUŢA-STRATAN R.; COJOCARU C.; ŢÎBÎRNĂ A.; TARNARUŢCAIA R. Aspecte imunologice în tratamentul chirurgical al cancerului laringian. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 242-248. ISSN 1857-0011.

22.  ŢÎBÎRNĂ A. Chirurgia cancerului tiroidian cu metastaze ganglionare în regiunea cervicală. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 248-253. ISSN 1857-0011.

23.  ŞVEŢ V. Factorii de risc profesional şi controlul lor în activitatea medicilor oncologi. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 220-225. ISSN 1857-0011.

24.  SOFRONI L.; TCACIUC D.; BADAN A.; MACHIDON V.; CUDINA E.; COTRUŢĂ A.; BOTNARIUC N.; BACALÎM L. Conduita perioperatorie la pacientele cu cancer al glandei mamare şi Diabet Zaharat tip II. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 3 (48), 178-182. ISSN 1857-0011.

2017

1.      SOFRONI, D.; TRIPAC, I.; ANCUŢA, E.; GUŢU L.; CIOBANU, V.; BALAN, R.; ROȘCA, S.; EŞANU, N.; GOROŞENCO, E. Particularităţile clinice şi paraclinice ale pacientelor cu cancer endometrial stadiile I-III cu risc intermediar şi crescut. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017,  Nr. ( ), p. ( ) ISSN 1857-0011. (în proces de publicare)

2.      ROTARU, T.; BUCINSCHI, V.; BUCINSCAIA, L. Diagnosticul contemporan al cancerului ovarian. În: Revista Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, 1(71), 2017, p.23-25. ISSN 1729-8687.

3.      ȚÎBÎRNĂ, Gh.; DORUC, A.; ȚÎBÎRNĂ, A.; ROTARU, T.; ROTARU, D. Diagnosticul și tratamentul cancerului buzei inferioare în condiții de ambulator. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, nr.4 (56). Chişinău, 2017,  p. 64-72. ISSN 1857-0011.

4.      MARTALOG, V.; BURDENIUC, D.; ROMANENCO, R. Managementul diagnosticului și tratamentul tumorilor pulmonare benigne.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, nr.4 (56). Chişinău, 2017, p.88-93. ISSN 1857-0011

5.       ȘUTCHIN, V.; STRATAN, V.; IMIANITOV E.; BRENIȘTER, S.; MARTALOG, V.; BÎLBA, V.; EFTODI, V.; PREPELIȚA, C.; DORUC, S.; PRISĂCARI, T. Aspecte clinico-genialogice a cancerului pulmonar. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, nr.4 (56). Chişinău, 2017, p.30-35. ISSN 1857-0011

2018

1.      MEREUȚĂ, I.; ȚÎBÎRNĂ, G. Fenomenele Demografice în Republica Moldova, 1980-2016. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, ediție specială. Chişinău, 26 octombrie 2018, p. 64-82. ISSN 1857-0011

2.      ROTARU, T.; BALAN, N.; ROTARU, L.; EVSTRATI, M. Diagnosticul și tratamentul radio-chimioterapeutic al cancerului bontului colului uterin. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, ediție specială. Chişinău, 26 octombrie 2018, p. 59-63. ISSN 1857-0011

3.      ȚÎBÎRNĂ, G.; CATRINICI, L.; CIOBANU, V.; MEREUȚĂ, I.; JOVMIR, L.; GHERVAS, V. Evoluția incidenții, mortalității, prevalenții și supraviețuirii de 5 ani și peste prin tumori maligne în Republica Moldova anii 1999-2016. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, ediție specială. Chişinău, 26 octombrie 2018, p.47-58. ISSN 1857-0011

4.      ȚÎBÎRNĂ, G.; DUCA, G.; GROPA, S.; OPOPOL, N.; MEREUȚĂ, I. Academia de Științe Medicale din Repăublica Moldova – 20 ani de la fondare. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, ediție specială. Chişinău, 26 octombrie 2018, p.8-11. ISSN 1857-0011

- reviste categoria C

2016

 

1.    MEREUȚĂ, I.; CORCIMARU, I. Limfadenopatiile și importanța lor în vigilența oncologică. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.6-17. ISSN 1810-3936

2.      ȘVEȚ V. Vigilența și urgențele medicale oncologice. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28),partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.18-27. ISSN 1810-3936

3.      BÎLBA,V.; MERERUȚĂ,I.; CERNAT, V.; BRENIȘTER, S.; STRATAN, V.; ȘUTKIN, V.; EFTODII, V.; MARTALOG, V.; PREPELIȚA, C.; SALOMATOV, S.; DORUC, S.; PRISACARI, T.; GURIȚANU, D. Elemente de epidemiologie clinică ale cancerului bronhopulmonar în republica moldova.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.27-29. ISSN 1810-3936

4.      POPESCU, C.;PITERSCHI, A.; MUSTEA, A. Epidemiologia cancerului testicular.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.38-41. ISSN 1810-3936

5.      MEREUȚĂ, I.; ȘVEŢ, V.; CHIABURU, S.; BIRLĂDEANU, L.: CRISTIAN, V.; UNGUREANU, A.;ANCUŢA, E. Aspecte metodologice şi clinice ale tumorilor glandelor mamare la minore.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.63-73. ISSN 1810-3936

6.      MEREUŢĂ, I.; CUCIERU, V.; PREPELIŢĂ, D.; CUCIERU, C.; ANCUŢA, E. Eficacitatea puncţiilor aspiratorii şi trepanbiopsiilor în confirmarea cito-morfologică a cancerului mamar. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.74-76. ISSN 1810-3936

7.      CAPROŞ, N.; MARIN, I.;MEREUŢĂ, I.; OLARU, A.; USATII, A. Aspecte clinico - diagnostice ale tumorilor metastatice vertebrale.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.77-79. ISSN 1810-3936

8.      ODOBESCU, Ox.; GHIDIRIM, N.; BOGDANSCAIA, N.; COROBCEAN, N.; BACALÎM, L.; ANCUŢA, E.Particularități clinice în diagnosticul tumorilor filoide ale sânului.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.80-81. ISSN 1810-3936

9.      MUSTEAŢĂ, V.; CORCIMARU, I.; MEREUȚĂ, I.; MUSTEAȚĂ, L.; ROBU, M. Caracteristicile epidemiologice şi realizările manageriale actuale în leucemia mieloidă cronică.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.82-90. ISSN 1810-3936

10.  MEREUŢĂ, I.; SCUTARI, O. Aspectele clinico-metodologice ale limfoamelor cutanate t/nk.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.97-102. ISSN 1810-3936

11.  BÎLBA, V.; MEREUȚĂ, I.; RIMBU, A. Metodologiile morfo-imagistice și experiența aplicării tomografiei computerizate (tc) în screening-ul cancerului pulmonar.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.105-107. ISSN 1810-3936

12.  EFTODII, V.;PREPELIȚA, C.;ȘUTCHIN, V.; SALAMATOV, S.; MARTALOG, V.; BRENIȘTER, S.; BÎLBA, V.; DORUC, S.; PRISACARI,T.Aspecte de diagnostic a cancerului bronhopulmonar în republica moldova.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.120-121. ISSN 1810-3936

13.  BACALÎM, L.; SOFRONI, L.;COROBCEAN, N.; MELEGA, OX.; ANCUŢĂ, E.Tactica hormonoterapiei adjuvante în cancerul glandei mamare la bolnavele aflate în perioada reproductivă sau perimenopauză. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.140-142. ISSN 1810-3936

14.  MEREUŢĂ, I.; CUCIERU, CR.; CUCIERU, V.; ANCUŢĂ E. Recidivele tardive în cancerul glandei mamare. cercetare bibliografică.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.152-155. ISSN 1810-3936

15.  DONSCAIA, A.; GHIDIRIM, N.; ANTOCI, L.; CATRINICI, V.; MEDNICOV, L.; CERNAT, M.; GHERASIM, M.; GODOROJA, V. Concomitente la bolnavii de cancer gastric: influenţa asupra rezultatelor imediate ale tratamentului chirurgical. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.160-162. ISSN 1810-3936

16.  MEREUŢĂ, I.; DOLGANIUC, N.; DĂSCĂLIUC, I.;MURA, S.; BUTUCEL, D. Metodă combinată de tratament chirurgical al chistului osos al oaselor tubulare lungi.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.169-171. ISSN 1810-3936

17.  CLIPCA, A.; ŢÎBÎRNĂ, G.; CIORICI, V.; ŢÎBÎRNĂ, A.; COJOCARU, C.; MÎNDRUŢĂ, R.; CLIPCA, I.; MARANDIUC, A. Oportunităţile tratamentului chirurgical în cancerul mucoasei cavităţii bucale. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.200-206. ISSN 1810-3936

18.  ŢÎBÎRNĂ, A. Tratamentul miniinvaziv în patologia nodulara si incipienta a cancerului glandei tiroide.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.215-218. ISSN 1810-3936

19.  CARAUȘ, V.; MEREUȚĂ, I.; SOFRONI, D. Balsamul curativ-profilactic „făt frumos” în profilaxia cancerului. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.231-233. ISSN 1810-3936

20.  ŢÎBÎRNĂ, R.;ŢÎBÎRNĂ, GH.; MEREUŢĂ, I.; ŢÎBÎRNĂ, A. Particularităţile psihologice a pacientului oncologic la etapele: diagnostică, curativă, postcurativă.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.245-246. ISSN 1810-3936

21.  MORARU, S.; ODOBESCU, OX.Preparatele inhibitoare ale angiogenezei tumorale – o nouă tendință în tratamentul tumorilor solide. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.255-258. ISSN 1810-3936

22.  MEREUȚĂ, I.; MARTALOG, V.;UDUDOVICI, N.; GUȚU, T. Tromboembolia arterelor pulmonare la bolnavii operați de cancer.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.259-266. ISSN 1810-3936

23.  EFTODII, D.; MEREUŢĂ, I.; EFTODII, V.Observaţii epidemiologice asupra sarcoamelor cutanate. în: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.273. ISSN 1810-3936

24.  MEREUŢĂ, I.; ŢURCAN, I. Analiza cazurilor de constatare la bolnavi a formei avansate a tumorilor maligne în republica moldova. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.273. ISSN 1810-3936

25.  MEREUŢĂ, I.; CIOBANU, V.; ŢURCAN, I. Depistarea cazurilor noi cu tumori maligne la examenele profilactice. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.275. ISSN 1810-3936

26.  BOTNARIUC, N.; GAVRILIUC, L.; GODOROJA, N.; MEREUTA, I.; CHIABURU, S.; COTRUTA, A.; CUDINA, E.; CUCIERU, A.; ROSCULET, V.;. CUCIERU, V.; ODOBESCU, O.;SVEȚ, V. Antioxidative enzymes as biomarkers of differential breast tumor diagnostics. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28) partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.277. ISSN 1810-3936

27.  ODOBESCU, Ox., GHIDIRIM, N.; BOGDANSCAIA, N.; GHERVAS, V.; TCACIUC, D.;BACALÎM, L.TUMORILE FILOIDE ALE GLANDEI MAMARE (CARACTERISTICELE CLINICO-MORFOLOGICE). În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.279. ISSN 1810-3936

28.  ТУМАНОВА, Л.;МИТИН, В.;БОТНАРЮК,Н.; МЕРЕУЦА, И.; КЯБУРУ, С.; КОТРУЦЭ, А.; КУДИНА, Е.; КУЧИЕРУ, А.; КУЧИЕРУ, В; ОДОБЕСКУ, Оx.; РОШКУЛЕЦ, В.; ШВЕЦ, В. Mycoplasma faucium при раке молочной железы. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.279. ISSN 1810-3936

29.  MEREUȚĂ, I.; ȘVEȚ, V. Protocol versus tratament personalizat în cancerul mamar. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.281-283. ISSN 1810-3936

30.  ȘVEȚ, V. Schimbările psihofiziologice profesionale a mediclor oncologi. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28) partea 2.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.284. ISSN 1810-3936

31.  ABABII, I.;  MEREUŢĂ, I. Catedra  oncologie,  hematologie  şi  radioterapie.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 1. Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională,  Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.11-17. ISSN 1810-3936

32.  ŢÎBÎRNĂ,  G.;  MEREUŢĂ,  I.;  ŢÎBÎRNĂ,  A.  Etica şi deontologia în oncologie.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 1. Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională,  Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.18–19. ISSN 1810-3936

33.  MEREUŢĂ, I. Argumentarea ştiinţifică a managementului depistării precoce a cancerului în republica moldova, avînd la bază analiza cauzelor depistării tardive.În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 1. Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională,  Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.19–28. ISSN 1810-3936

34.  GROPPA, S.; MEREUŢĂ, I. Epidemiological and diagnostical aspects of malignant cerebral tumours and nervous tissue. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 1.Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.33-35. ISSN 1810-3936

35.  MEREUȚA,  I.;  VALICA,  V.;  PARII,  S.;  CARAUŞ,  V.;  CLECICOV,  M.; SVET, V.;  CERNAT, M.  Rezultatele cercetarii clinice: studiul  proprietăţilor citoprotectoare  (chimio­,  radioprotectoare) aemulsieiorale flamena 100 ml la pacientele cu cancer mamarşi cancerul organelor reproductive supuse chimio­sau radioterapiei. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED. nr.2(28), partea 1. Simpozionul Național de Oncologiecu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016, p.75-83. ISSN 1810-3936

 

2017

1.      ŞVEŢ, V.; MEREUŢĂ, I. Protecţia dreptului de autor al medicilor. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, Nr.30 (2). 2017, 3-5. ISSN 1810-3936

2.      МЕРЕУЦА, И.; МОНАСТЫРСКАЯ, А. Наследственный рак молочной железы и яичников (обзор литературы). În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, Nr.30 (2). 2017, 6-13. ISSN 1810-3936

3.      ŞVEŢ, V. Morbiditatea oncologică la chirirugi şi factorii de risc oncologici. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, Nr.31 (1).  2017. ISSN 1810-3936 (în proces de publicare).

4.      VÎRLAN, M. Tratamentul chirurgical la pacientele cu vârsta reproductivă cu tumori ovariene borderline. În: Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, Nr.31 (1). 2017. ISSN 1810-3936 (în proces de publicare).

2018

1.        BABII, O.; ŞVEŢ V. Eficacitatea tratamentului combinat şi complex al sarcoamelor ţesuturilor moi. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.1 (31), 2018, p. 15-20. ISSN 1810-3936

2.        BARALIUC, V.; MEREUȚĂ, I.; POPESCU, C. Tratamentul paliativ, reabilitarea și dizabilitatea în cancerul mamar. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 81-84. ISSN 1810-3936

3.        CARAUȘ, V.; MEREUȚĂ, I. Balsamul curativ profilactic „FĂT FRUMOS” în profilaxia cancerului. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.2 (32), 2018, p. 122-125. ISSN 1810-3936

4.        FURDUI, T.; CIOCHINĂ, V.; GLIJIN, A.; FURDUI, V.; VRABIE, V.; MEREUȚĂ, I.; VUDU, S.; FEDAȘ, V. Sănătatea populației și reproducerea descendenților sănătoși – probleme majore ale societății și obiective prioritare ale sanocreatologiei. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 1 (32), 2018, p. 30-34. ISSN 1810-3936

5.        MARTALOG, V.; PELIN, L.; GÂNJU, N.; ONOICU, E. Complicațiile supurative la bolnavii operați de tumori ale toracelui. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 125-131. ISSN 1810-3936

6.        MARTALOG, V.; ȘUTKIN, V.; BRENIȘTER, S. Posibilitățile diagnosticului și a tratamentului chirurgical al adenopatiilor mediastinale cu sindromul compresiv. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 102-108. ISSN 1810-3936

7.        MEREUȚĂ, I. Din perspectiva supraviețuirii și dăinuirii naționale: tendințele fenomenelor demografice şi păstrarea genofondului ţării. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 87-91. ISSN 1810-3936

8.        MEREUŢĂ, I.; CHILARU, S.; ŞVEŢ, V. Principii sanogenetice în adaptarea, readaptarea şi reabilitarea bolnavlor oncologici. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 131-139. ISSN 1810-3936

9.        MEREUŢĂ, I.; POPESCU, C. Evoluţia incidenţii, mortalităţii, prevalenţii şi supravieţuirii de 5 ani şi peste prin tumori maligne în republica moldova anii 1999-2016. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 46-56. ISSN 1810-3936

10.    MEREUŢĂ, I.; POPESCU, C. Fenomenele demografice în Republica Moldova 1980-2016. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 14-30. ISSN 1810-3936

11.    MEREUŢĂ, I.; ŞVEŢ, V.; MUNTEANU, L.; POPESCU, C. Particularităţi demografice ale sinescenţei. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.2 (32), 2018, p. 74-81. ISSN 1810-3936

12.    ODOBESCU, O. Statutul imunologic şi imunofenotipic la bolnavele cu tumori filoide şi fibrosarcom a glandelor mamare. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 115-117. ISSN 1810-3936

13.    ROTARU, D.; MEREUȚĂ, I.; ROTARU, T.; ȚÎBÎRNĂ, A.; ROTARU, L.; BALAN, N. Particularități în etiopatogenie și diagnostic al cancerului buzei inferioare. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 1 (31), 2018, p. 47-54. ISSN 1810-3936

14.    ROTARU, T. Mortalitatea prin tumori maligne a organelor reproductive la femei. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 33-46. ISSN 1810-3936

15.    ROTARU, T.; BALAN, N.; MEREUȚĂ, I.; ROTARU, L.; VÎRLAN, M.; RUSU, D. Particularități în tratamentul tumorilor ovariene benigne și maligne. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 1 (31), 2018, p. 57-67. ISSN 1810-3936

16.    ROTARU, T.; BALAN, N.; ROTARU, L.; MEREUȚĂ, I.; VÎRLAN, M. Actualități în etiopatogenie și diagnostic al tumorilor vulvei. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.1 (31), 2018, p. 6-15. ISSN 1810-3936

17.    ROTARU, T.; BALAN, N.; ROTARU, L.; MEREUȚĂ, I.; VÎRLAN, M.; HRISTINIUC, M. Actualități de diagnostic ale tumorilor ovariene benigne și maligne. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.1 (31), 2018, p. 30-43. ISSN 1810-3936

18.     ROTARU, T.; CORNEA, C.; BALAN, N.; MEREUȚĂ, I.; ROTARU, L.; VÎRLAN, M.; GÎNJU, N. Unele aspecte de transformare tumorală a ovarelor păstrate după înlăturarea uterului. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.1 (31), 2018, p. 73-82. ISSN 1810-3936

19.    ROTARU, T.; GÎNJU, N.; MEREUȚĂ, I.; POCLITARI, I.; ROTARU, L.; VÎRLAN, M.; ȘVEȚ, V.; BALAN, N. Tumorile ovariene metastatice, diagnosticul clinic și paraclinic. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.1 (31), 2018, p. 67-73. ISSN 1810-3936

20.    ŞVEŢ, V. Metodele de diagnostic şi confirmare a diagnosticului oncologic la lucrătorii medicali din republica moldova în perioada anilor (2000-2016). Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.2 (32), 2018, p. 117-118. ISSN 1810-3936

21.    ȘVEȚ, V.; MEREUȚĂ, I. Cadrele medicale şi cancerul: morbiditatea oncologică în lume vs de Republica Moldova. Studiul bibliografic. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.1 (31), 2018, p. 3-6. ISSN 1810-3936

22.    ȘVEȚ, V.; MEREUȚĂ, I. Incidenţa prin tumori maligne a personalului medical în Republica Moldova. Factori de risc. (2000-2016). Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.1 (31), 2018, p. 54-57. ISSN 1810-3936

23.    ȚÎBÎRNĂ, G.; MEREUŢĂ, I. Academia de Științe Medicale din Republica Moldova – 20 ani de la fondare. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr.2(32), 2018, p. 7-11. ISSN 1810-3936

24.    VÎRLAN, M.; ROTARU, T.; GUȚU, I. Actualități în tratamentul combinat (chirurgical și chimioterapic) ale tumorilor ovariene borderline. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 1 (31), 2018, p. 20-26. ISSN 1810-3936

25.    ZNAGOVAN, A.; MEREUȚĂ, I.; BALUȚĂ, A. Forme farmaceutice industriale utilizate în practica oncologică din Republica Moldova. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 108-113. ISSN 1810-3936

26.    ПОПЕСКУ, К.; ДРАГУЦА, И.; ГОРИНЧОЙ, В.; ТАРГОН, Р. К вопросу о причинах способствующих асимптоматическому течению рака простаты в ранних стадиях. Revista ştiinţifico-practică INFO-MED, nr. 2 (32), 2018, p. 94-102. ISSN 1810-3936

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI

2017

1.        ROTARU, T.; STATII, M.; VÎRLAN, M.; ROTARU, L.; BALAN, N. Actualități în etiopatogenia, diagnosticul clinic și paraclinic al cancerului bontului colului uterin. Culegere  de articole știinţifice consacrată aniversării a 90-a de la nașterea  ilustrului medic și savant  Nicolae Testemiţanu. 2017, 266-270. ISBN 978-9975-82-063-9

 

LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI)

2015

1.      ANTOCI L.; GHIDIRIM N.; GODOROJA V.; CERNAT M.; DONSCAIA A.; COROBCEAN N. Rezecţiile pancreatoduodenale în tumorile noncoledocopancreatice. Al XII-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi”, 23-25 septembrie. Arta Medica. 2015, 3 (56), 4-5. ISSN:1810-1852.

2.      DONSCAIA A.; GHIDIRIM N.; ANTOCI L.; BURUIAN N.; CATRINICI V.; CERNAT M.; COROBCEAN N.; GODOROJA V.; MEDNICOV L.; GHERASIM M. Gastrectomii şi rezecţii gastrice polare superioare lărgite şi combinate în tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric. Al XII-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi”, 23-25 septembrie. Arta Medica. 2015, 3 (56), 34-35. ISSN:1810-1852.

3.      MEDNICOV L.; DONSCAIA A.; GHIDIRIM N.; GHERASIM M. Antigenul nuclear Ki-67 – indice de risc înalt în dezvoltarea cancerului gastric la bolnavii cu maladii gastrice cronice. Al XII-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi”, 23-25 septembrie. Arta Medica. 2015, 3 (56),.82-83. ISSN:1810-1852.

4.      CERNAT M.; GHIDIRIM N.; MIŞIN I.; ANTOCI L.; DONSCAIA A.; GODOROJA V.; COROBCEAN N.; CHEMENCEDJI I.; GHEORGHIŢA V. Tumorile gastrointestinale neurogene autonome (Gant): o provocare chirurgicală. Al XII-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi”, 23-25 septembrie. Arta Medica. 2015, 3 (56), 139-140. ISSN:1810-1852.

5.      DONSCAIA A.; GHIDIRIM N.; ANTOCI L.; BURUIAN N.; CATRINICI V.; CERNAT M.; COROBCEAN N.; GODOROJA V.; MEDNICOV L.; GHERASIM M. Rezultatele imediate în tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric cu vârsta de peste 70 de ani. Al XII-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi”, 23-25 septembrie. Arta Medica. 2015, 3 (56), 146-147. ISSN:1810-1852.

6.      GHIDIRIM N.; SOFRONI L.; BACALÎM L.; COROBCEAN N.; ODOBESCU OX.; TCACIUC D. Investigaţiile clinico-morfologice şi imunohistochimice ale bolnavelor de cancer mamar faza reproductivă în perioada preoperatorie. Al XII-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi”, 23-25 septembrie. Arta Medica. 2015, 3 (56), 157-158. ISSN:1810-1852.

7.      ANTOCI L.; GHIDIRIM N.; GODOROJA V.; CERNAT M.; MEDNICOV L.; DONSCAIA A.; COROBCEAN N.; BURUIAN N.; CATRINICI V. Tratamentul  chirurgical în tumorile veziculei biliare şi al căilor biliare extrahepatice. Congresul IV Naţional de Oncologie, 8-9 octombrie. 2015, 1 (3), 52. ISSN 1857-4572.

8.      DONSCAIA A.; GHIDIRIM N.; ANTOCI L.; BURUIAN N.; CATRINICI V.; CERNAT M.; COROBCEAN N.; GODOROJA V.; MEDNICOV L.; GHERASIM M. Complicaţiile postoperatorii şi letalitatea în tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric. Congresul IV Naţional de Oncologie, 8-9 octombrie. 2015, 1 (3), 53. ISSN 1857-4572

9.      ŞUTKIN V.; VAGNER R.; MARTALOG V.; EFTODII V.; BRENIŞTER S.; BÎLBA V.; DORUC S., PRISACARI T. Studii clinico-genealogice a pacienţilor cu cancer pulmonar. Congresul IV Naţional de Oncologie, 8-9 octombrie. 2015, 1 (3), 33. ISSN 1857-4572.

10.  BRENIŞTER S.; MARTALOG V.; ŞUTKIN V.; EFTODII V.; BÎLBA V.; PREPELIŢA C.; DORUC S.; SALOMATOV S.; PRISACARI T.; PRIVALOVA Ox.; BEŢIŞOR I.; JOVMIR D. Unele aspecte ale diagnosticului radiologic al tumorilor mediastinale. Congresul IV Naţional de Oncologie, 8-9 octombrie. 2015, 1 (3), 63. ISSN 1857-4572.

11.  ŞVEŢ V. Dezechilibru efort-recompensă în activitatea medicilor oncologi. Congresul IV Naţional de Oncologie, 8-9 octombrie. 2015, 1 (3), 37. ISSN 1857-4572.

12.  MEREUŢĂ I.; STRATAN V.; NICORICI A.; ŞVEŢ V. Phenotypic Differentiation of non-Hodgkin Lymphomas Based on Monoclonal Antibodies. The Official Journal of the International Society of Oncology and BioMarkers, Zakopane, POLAND, 2015, 36 (Suppl 1):S71.

 

2016:

1.    BACALÎM, L.;GHIDIRIM, N.;SOFRONI, L.;GODOROJA, V.;SOFRONI, M.;TCACIUC, D.;ANTOCI, L.;COROBCEAN,N. Rezultatele ovariectomiei empirice şi conform subtipului clinic în cancerul mamar. În: Volum de rezumate. Reuniunea Internațională de Chirurgie. Iași, 6 – 8 octombrie, 2016, p.52.ISBN: 978-606-13-3410-0

2.    COROBCEAN, N.;GHIDIRIM, N.;ANTOCI, L.;CERNAT, M.;BACALÎM, L.;RURAC, I.;UDUDOVICI,N. Gastrectomia în cancerul gastric – traumatism declanșator al pancreatitei acute postoperatorii. În: Volum de rezumate. Reuniunea Internațională de Chirurgie. Iași, 6 – 8 octombrie, 2016, p.113.ISBN: 978-606-13-3410-0

3.    GODOROJA,V.; GHIDIRIM, N.; CAZACOV, V.; ANTOCI, L.; CERNAT, M. Studiul cauzelor de conversie în splenectomia laparoscopică. În: Volum de rezumate. Reuniunea Internațională de Chirurgie. Iași, 6 – 8 octombrie, 2016, p.146.ISBN: 978-606-13-3410-0

4.    DONSCAIA, A.; MEDNICOV L., MEREUŢĂ I., N. GHIDIRIM. The intestinal type of the stomach cancer: high risk group of it’s development. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXVII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Medicine and Pharmaceutics, Biology, Veterinary Medicine and Agriculture. London, july 20-26, 2016. P. 39-40

5.    ANTOCI, L.; REVENCU, S.; GHIDIRIM, N.; DONSCAIA, A.; GODOROJA, V.; CERNAT, M.; COROBCEAN, N.; PARASCA, A.; RURAC, I.; UDUDOVICI, N. Tratamentul chirurgical al cancerului gastric proximal. În:Culegere de rezumate. Congresul Naţional de Chirurgie. Sinaia, România, 01-04 iunie, 2016, p.. ISBN

6.    ANTOCI,  L.;  GHIDIRIM, N.; CATRINICI, V.; DONSCAIA, A.; BURIAN, N.; GODOROJA, V.; MEDNICOV, L.;  CERNAT, M.; COROBCEAN, N.; GHERASIM, M. Evoluția și rezultatele tratamentului cancerului gastric nediferențiat (caz clinic). În:Culegere de rezumate. Conferințele Institutului Regional de Oncologie.Iași, 24-27 noiembrie, 2016, p. 363. ISBN:

7.    ANTOCI,  L.;GHIDIRIM, N.;CATRINICI, V.;COROBCEAN, N.;CERNAT, M.;BACALÎM, L.;RURAC, I.; UDUDOVICI, N.;PARASCA, A. Tratamentul chirurgical radical în cancerul gastric – experiența Institutului oncologic din Republica Moldova. În: Culegere de rezumate. Conferințele Institutului Regional de Oncologie.Iași, 24-27 noiembrie, 2016, p. 365. ISBN:

8.    GHIDIRIM, N.; GHERASIM, M.; CERNAT, M.; ANTOCI, L.; MEDNICOV, L. Rezultatele prealabile ale tratamentului combinat chimioterapic neoadjuvant şi chirurgical în cancerul gastric local avansat, slab diferenţiat. . În: Culegere de rezumate. Conferințele Institutului Regional de Oncologie.Iași, 24-27 noiembrie, 2016, p. 193. ISBN:

9.    МУСТЯЦЭ, В.; МЕРЕУЦЭ, И.; КОРЧМАРУ, И.; МУСТЯЦЭ, Л.; РОБУ, М.; ГЛАДЫШ, В.; ПОПЕСКУ, М.; СПОРЫШ, Н.; ПЫНЗАРЬ, С.; МОКАНУ, И.; ДУРБАЙЛОВА, Г.; ГЫЦУ, Ф.; МЕЙСОВА, Н. Хронический миелолейкоз: диагностика и менеджмент в Республике Молдова. Евразийский онкологический журнал.Тезисы IX Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,том 4, № 2. 2016, Стр. 62.ISSN 2309-7485.

10.              БЫЛБА, В.; СТРАТАН, В.; БРЕНИШТЕР, С.; ШУТКИН, В.; МАРТАЛОГ, В. Эпидемиология рака легких в Республике Молдова.Евразийский онкологический журнал.Тезисы IX Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,том 4, № 2. 2016, Стр. 66.ISSN 2309-7485.

11.    МЕРЕУЦЭ, И. Противостояние раку: организация, средства, механизмы реализации, контроль.Евразийский онкологический журнал.Тезисы IX Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,том 4, № 2. 2016, Стр. 80.ISSN 2309-7485.

12.    ЧИЧУК, А.; ЧИЧУК, Н.; МЕРЕУЦЭ, И.; ШВЕЦ, В. Пути оптимизации медико-социальной помощи онкологическим больным с запущенным опухолевым процессом.Евразийский онкологический журнал.Тезисы IX Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,том 4, № 2. 2016, Стр. 80.ISSN 2309-7485.

13.    БУТУЧЕЛ, Д.; МЕРЕУЦЭ, И.; ДЭСКЭЛЮК, И.; МУРА, С.; ШВЕЦ, В. Оптимизация хирургического лечения больных с местно- распространенными опухолями стопы и дистальной трети голени.Евразийский онкологический журнал. Евразийский онкологический журнал.Тезисы IX Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,том 4, № 2. 2016, Стр. 209.ISSN 2309-7485.

14.    БОТНАРЮК, Н.; ТУМАНОВА, Л.; МИТИН, В.; МЕРЕУЦЭ, И.; КЯБУРУ, С.; КУДИНА, Е.; КОТРУЦЭ, А.; КУЧИЕРУ, А.; КУЧИЕРУ, В.; ОДОБЕСКУ, О.; РОШКУЛЕЦ, В.Mycoplasma faucium при раке молочной железы. Евразийский онкологический журнал.Тезисы IX Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,том 4, № 2. 2016, Стр. 275.ISSN 2309-7485.

15.    BOTNARIUC, N.; GAVRILIUC, L.; GODOROJA, N.; CUDINA, E.; COTRUTA, A.; CHIABURU, S.; ODOBESCU, OX.; ROSCULET,  V. Antioxidative enzymes as biomarkers of differential breast tumor diagnostics.Евразийскийонкологическийжурнал.Тезисы IXСъездонкологовирадиологовстранСНГиЕвразии,том 4, № 2. 2016, Стр. 275.ISSN 2309-7485.

16.    ПОПЕСКУ, К.; ЦУРКАН, В.; ДУДА, Б.; ВЛАДАНОВ, И. Аспекты диагностики и лечения поверхностного рака мочевого пузыря.Евразийский онкологический журнал.Тезисы IX Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,том 4, № 2. 2016, Стр. 338-339.ISSN 2309-7485.

17.    МУСТЯ, А.; ПОПЕСКУ, К.; ДУДА, Б.; ВЛАДАНОВ, И. Динамика заболеваемости злокачественными опухолями мочеполовой системы в Республике Молдова.Евразийский онкологический журнал.Тезисы IX Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,том 4, № 2. 2016, Стр. 339.ISSN 2309-7485.

18.    МУСТЯЦЭ, В.; МЕРЕУЦЭ, И.; КОРЧМАРУ, И.; МУСТЯЦЭ, Л.; РОБУ, М.; ГЛАДЫШ, В.; ПОПЕСКУ, М.; СПОРЫШ, Н.; ПЫНЗАРЬ, С.; МОКАНУ, И.; ДУРБАЙЛОВА, Г.; ГЫЦУ, Ф.; МЕЙСОВА, Н.Хронический миелолейкоз: диагностика и менеджмент в Республике Молдова.Евразийский онкологический журнал.Тезисы IX Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии,том 4, № 2. 2016, Стр. 662.ISSN 2309-7485.

 

       2017

1.      ANTOCI, L.; CERNAT, M.; GODOROJA, V.; GHIDIRIM, N.; MEDNICOV, L.; DONSCAIA, A.; COROBCEAN, N. Urgențe în tumorile duodenului. În: Volum de rezumate. Reuniunea Internațională de Chirurgie. Iași, 4 – 7 octombrie 2017, p.55. ISSN 2601-0097; ISSN-L 2601-0097

2.      ȘCHIOPU, V.; ANTOCI, L.; COROBCEAN, N.; GHIDIRIM, N. Tumorile retroperitoneale primitive – review al literaturii. În: Volum de rezumate. Reuniunea Internațională de Chirurgie. Iași, 4 – 7 octombrie 2017, p.543-544. ISSN 2601-0097; ISSN-L 2601-0097

3.      ŞVEŢ, V. Онкологическая заболеваемость у врачей в Республике Молдова, №3 Всеросийская образовательно- научная конференция студентов и молодых ученных с международным участием- Медико - Биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и паталогии человека», 10-14 апреля, Россия, 2017.

4.      ȚÎBÎRNĂ, A. Knew surgical particularity in treatment of thiroid cancer. În: 4th Congress of European ORL-HNS, Barcelona, Spain, 7-11 october, 2017, p. 503-509.

5.      ȚÎBÎRNĂ, A. Minimal invasive surgery in tretment of thiroid cancer. În: 4th Congress of European ORL-HNS, Barcelona, Spain, 7-11 october, 2017, p. 518-520.

6.      ГУЦУ, Л.; СОФРОНИ, Д.; АНКУЦА, E.; КАСИАН, Н.; ЕШАНУ, Н.; УНГУРЕАНУ, С.; САМЕЦ, Н.;  ЧЁБАНУ, В.; БАЛАН, Р.; ЧЁРНЫЙ, А.; КАРДАНЮК, К.; ТРИПАК, И.; ТАТИАН, В.; СОМАТЫЙ, E. Рак тела матки у женщин репродуктивного возраста. Факторы прогноза. III Петербургский Международный Онкологический Форум, Санкт-Петербург, 2017. Стр. 185

7.      АНТОЧ Л.Ф., ГИДИРИМ Н.П., ГОДОРОЖА В.И., ЧЕРНАТ М.В., МЕДНИКОВ Л.В., ДОНСКАЯ А.Е., КОРОБЧАН Н.К., БУРУЯНЭ Н.С., КАТРИНИЧ В.П., ГЕРАСИМ М.А. Альтернативные показания к панкреатодуоденальной резекции. III Петербургский Международный Онкологический Форум, Санкт-Петербург, 2017. Стр. 149

8.      МЕРЕУЦЭ, И.; БУТУЧЕЛ, Д., ДЭСКЭЛЮК, И., МУРА, С., ДОЛГАНЮК, Н. Оптимизация хирургического лечения больных с местно-распространенными опухолями переднего отдела стопы.  III Всероссийская образовательно-научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием  «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии человека», Россия, апрель 2017, с.278-279, ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

9.      МЕРЕУЦЭ, И.; ГУЗУН, И. Синдром сухого глаза у детей в сельских районах Республики Молдова. III Всероссийская образовательно-научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием  «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии человека», Россия, апрель 2017, с.282-283, ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

10.  МЕРЕУЦЭ, И.; ШВЕЦ, В. Онкологическая заболеваемость у врачей в Республике Молдова. III Всероссийская образовательно-научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием  «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии человека», Россия, апрель 2017, с.277-278, ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

11.  МЕРЕУЦЭ, И.; ШВЕЦ, В. Факторы риска и онкологическая заболеваемость у медицинских работников в Республике Молдова. XXIII Международный Россииский  конгресс Белые ночи”, Россия, 2017.

12.  СОФРОНИ, Д.; ГУЦУ, Л.; ЕШАНУ, Н.; УНГУРЕАНУ, С.; ЧЁБАНУ, В.; БАЛАН, Р.; ЯКОВЛЕВА, И.; САМЕЦ, Н.; КАРДАНЮК, К.; ТРИПАК, И.; HALIPLI, S.; АНКУЦА, E. Прогноз рака тела матки: серозно-папиллярный и светлоклеточный рак versus низкодифференцированная аденокарцинома. III Петербургский Международный Онкологический Форум, Санкт-Петербург, 2017.

13.  СОФРОНИ, Д.; ТРИПАК, И.; ГУЦУ, Л.; АНКУЦА, E.; КАСИАН, Н.; ЕШАНУ, Н.; УНГУРЕАНУ, С.; САМЕЦ, Н.; ЧЁБАНУ, В.; БАЛАН, Р.; ЧЁРНЫЙ, А.; КАРДАНЮК, К.; ТРИПАК, И.; ТАТИАН, В.; СОМАТЫЙ, E. Внедрение скрининга семей с наследственной предрасположенностью к раку эндометрия. III Петербургский Международный Онкологический Форум, Санкт-Петербург, 2017.

 

2018

1.        BACALÎM, L. Supraviețuirea reală și prognozată a pacientelor cu cancer al glandei mamare LUM A și LUM B în urma tratamentului complex. Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iasi, 22-25 noiembrie 2018. P. 15

2.        CUCIERU, C. Particularitățile clinico-morfologice ale cancerului mamar multicentric și multifocal. Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iasi, 22-25 noiembrie 2018. P. 15

3.        БЫЛБА, В.Ф.; МАРТАЛОГ, В.Ф. Результаты диагностики и хирургического лечения опухолей средостения с респираторным компрессионным синдромом. X Cъезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. 23-25 апреля, 2018, Росия, Сочи. Стр. 384.

4.        ВЫРЛАН, М.Г.; РОТАРУ, Т.В. Pathogenic and clinic aspects of factors that aff ects the relapse of borderline ovarian tumor X Cъезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. 23-25 апреля, 2018, Росия, Сочи. Стр. 330

5.        ДОРУК, А.С.; ЦЫБЫРНЭ, Г.А.; КЛИПКА, А.И.; ЧОРИЧ, В.А.; ЦЫБЫРНЭ, А.Г. Новые возможности криодеструкции рака гортани X Cъезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. 23-25 апреля, 2018, Росия, Сочи. Стр. 222

6.        КЛИПКА, А.И.; ЦЫБЫРНЭ, Г.А.; ЧОРИЧ, В.А.; ЦЫБЫРНЭ, А.Г.; ТАРНАРУЦКАЯ, Р.В.; УРЕКЕ, В.Г.; СОЛТАН, А.Ф. Возможности первичной реконструктивной хирургии пациентов с раком слизистой полости рта. X Cъезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. 23-25 апреля, 2018, Росия, Сочи. Стр. 233

7.        КУЧИЕРУ, К.М.; МЕРЕУЦЭ, И.Е.; КУЧИЕРУ, В.А. Клинико-морфологические особенности мультицентричного и мультифокального рака молочной железы (МЦ/МФ РМЖ). X Cъезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. 23-25 апреля, 2018, Росия, Сочи. Стр. 174

8.        ЦЫБЫРНЭ, А.Г. Hовые аспекты хирургического лечения рака щитовидной железы X Cъезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. 23-25 апреля, 2018, Росия, Сочи. Стр. 219

9.        ЦЫБЫРНЭ, Г.А.; ВАРОДИ, В.Г.; ЦЫБЫРНЭ, А.Г. Рак щитовидной железы и беременность. X Cъезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. 23-25 апреля, 2018, Росия, Сочи. Стр. 195

10.    ЦЫБЫРНЭ, Г.А.; ДАРИЙ, В.А.; СТРАТАН, В.Г.; ГУЗУН, Н.В.; КЛИПКА, А.И.; ДОРУК, А.С.; КЛИМ, К.И.; ЦЫБЫРНЭ, А.Г.; КОЖОКАРУ, К.Д.; ТАРНАРУЦКАЯ, Р.В.; ЖОВМИР, Д.В. Иммунологические аспекты в лечении рака гортани. X Cъезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. 23-25 апреля, 2018, Росия, Сочи. Стр. 220

11.    ЦЫБЫРНЭ, Г.А.; КЛИПКА, А.И.; ЧОРИЧ, В.А.; МАРАНДЮК, А.С.; УРЕКЕ, В.Г.; СОЛТАН, А.Ф. Клинический случай комбинированного лечения рака слизистой дна полости рта. X Cъезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. 23-25 апреля, 2018, Росия, Сочи. Стр. 233

- naționale

2016 Arta medica:

1.        CERNAT, M.; GHIDIRIM, N.; MIŞIN, I.; ANTOCI, L.; DONSCAIA, A.; CATRINICI, V.; GODOROJA, V.; COROBCEAN, N.;  GHERASIM, M.; BACALÎM, L.;MUSTAŢĂ, V. Rezultatele utilizării target-terapiei în tratamentul combinat al tumorilor gastrointestinale stromale (GIST).În: Culegere de rezumate ştiinţifice, Arta Medica (ediţie specială),nr.3, (60).Conferinţa ştiinţifică „Nicolae Anestiadi – nume etern al chirurgiei basarabene”, Chișinău,26 august 2016, p.26. ISSN:1810-1852.

2.        COROBCEAN, N.; GHIDIRIM, N.; ANTOCI, L.; DONSCAIA, A.; MEDNICOV, L.; GODOROJA V.; CERNAT M.; CATRINICI, V.; BURUIANĂ N.; GHERASIM, M.; BACALÎM L.; SCLIFOS D.; RURAC I.; UDUDOVICI, N. Sediul şi extinderea loco-regională a cancerului gastric – factori predispozanţi în evoluţia pancreatitei acute postoperatorii. În: Culegere de rezumate ştiinţifice, Arta Medica (ediţie specială),nr.3, (60).Conferinţa ştiinţifică „Nicolae Anestiadi – nume etern al chirurgiei basarabene”, Chișinău, 26 august 2016, p.59. ISSN:1810-1852

3.        DONSCAIA, A.; GHIDIRIM, N.; ANTOCI, L.; CATRINICI, V.; MEDNICOV, L.; CERNAT, M.; GODOROJA, V.; COROBCEAN, N. Rezultate imediate în tratamentul chirurgical radical al bolnavilor de cancer gastric cu patologii severe asociate.În: Culegere de rezumate ştiinţifice, Arta Medica (ediţie specială),nr.3, (60).Conferinţa ştiinţifică „Nicolae Anestiadi – nume etern al chirurgiei basarabene”, Chișinău, 26 august 2016, p.65. ISSN:1810-1852.

4.        GHIDIRIM, N.; CAZACOV, V.; GODOROJA, V.; ANTOCI, L.; CERNAT,M.; MEDNICOV, L.; COROBCEAN, N.; DONSCAIA, A.; CATRINICI, V.; GHERASIM, M.; BACALÎM, L. Splenectomia în maladiile  hematologice. Tehnica mini-invazivă versus tradiţională.În: Culegere de rezumate ştiinţifice, Arta Medica (ediţie specială),nr.3, (60).Conferinţa ştiinţifică „Nicolae Anestiadi – nume etern al chirurgiei basarabene”, Chișinău, 26 august 2016, p.92. ISSN:1810-1852

5.        MEDNICOV, L.; GHIDIRIM, N.; GODOROJA, V.; GHERASIM, M.; CERNAT, M. Caz clinic: tumoră gastrointestinală stromală (GIST) a duodenului.În: Culegere de rezumate ştiinţifice, Arta Medica (ediţie specială),nr.3, (60).Conferinţa ştiinţifică „Nicolae Anestiadi – nume etern al chirurgiei basarabene”, Chișinău, 26 august 2016, p.129. ISSN:1810-1852

6.        MEREUŢĂ, I.; BUTUCEL, D.; EFTODI, D.; MURA, S.; ŞVEŢ, V. Tumori ale pielii de origine mezenchimală – particularităţi clinico-morfologice. Curierul medical.Vol. 59, Nr. 3, iunie 2016. p. 69. ISSN 1857-0666.

LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/POSTERE LA CONFERINŢE

 

COMUNICĂRILOR ORALE

- din străinătate

2016:

1.      GHIDIRIM, N.; GHERASIM, M.; CERNAT, M.; ANTOCI, L.; MEDNICOV, L. Rezultatele prealabile ale tratamentului combinat chimioterapic neoadjuvant şi chirurgical în cancerul gastric local avansat, slab diferenţiat. În: Culegere de rezumate. Conferințele Institutului Regional de Oncologie.Iași, 24-27 noiembrie, 2016, p. 193. ISBN:

 

2017

1.    ȘCHIOPU, V.; ANTOCI, L.; COROBCEAN, N.; GHIDIRIM, N. Tumorile retroperitoneale primitive – review al literaturii. În: Reuniunea Internațională de Chirurgie. Iași, 4 – 7 octombrie 2017, A se vedea Programul

2.    ȚÎBÎRNĂ, A. Minimal invasive surgery in tretment of thiroid cancer. În: 4th Congress of European ORL-HNS, Barcelona, Spain, 7-11 october, 2017.

3.    ȚÎBÎRNĂ, A. Management in diagnosys ….. În: 4th Congress of European ORL-HNS, Barcelona, Spain, 7-11 october, 2017.

 

2018

1.        BACALÎM, L. Supraviețuirea reală și prognozată a pacientelor cu cancer al glandei mamare LUM A și LUM B în urma tratamentului complex. Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iasi, 22-25 noiembrie 2018.

2.        CUCIERU, C. Particularitățile clinico-morfologice ale cancerului mamar multicentric și multifocal. Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iasi, 22-25 noiembrie 2018.

3.        КУЧИЕРУ, К.М. Клинико-морфологические особенности мультицентричного и мультифокального рака молочной железы (МЦ/МФ РМЖ). X Cъезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. 23-25 апреля, 2018, Росия, Сочи.

 

- din ţară

2016:

1.      ABABII, I.; MEREUŢĂ, I. Catedra de Oncologie, Hematologie şi Radioterapie - 40 ani de activitate.  Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională,  Chișinău, 13-14 octombrie, 2016

2.      ŞVEŢ, V. Morbiditatea oncologică la cadrele medicale (studiu retrospectiv). Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională,  Chișinău, 13-14 octombrie, 2016

3.      VÎRLAN, M. Tumorile ovariene la limita malignităţii.Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională,  Chișinău, 13-14 octombrie, 2016.

4.      ŢÎBÎRNĂ, A. Cancerul tiroidian: depistare, screening, tratament combinat şi complex. Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016.

5.      ROTARU, T. Aspecte contemporane de diagnostic a stărilor precanceroase ale colului uterin. Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016.

6.      POPESCU, C. Metodologii contemporane în tratamentul cancerului renal. Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016.

7.      BACALÎM, L. Tactica hormonoterapiei adjuvante în cancerul glandei mamare la bolnavele aflate în perioada reproductivă sau perimenopauză. Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională,  Chișinău, 13-14 octombrie, 2016.

8.      MARTALOG, V.  Diagnosticul şi tratamentul chirurgical altumorilor mediastinale asociate cu sindrom compresiv”. Simpozionul Național de Oncologie cu participare Internațională, Chișinău, 13-14 octombrie, 2016.

2017

1.        GHIDIRIM, N. Nicolae Testemițanu - savantul și discipolii săi. În: Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 19 octombrie, 2017. Programul-invitație, p. 31

2.        ODOBESCU, O. Clasificarea clinico-morfologică a tumorilor filoide ale glandei mamare. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 19 octombrie, 2017. Programul-invitație, p. 31

3.        RURAC, I. Tratamentul chirurgical combinat și complex al cancerului gastric slab diferențiat și anaplazic – tendințe actuale. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 19 octombrie, 2017.

4.        ȘCHIOPU, V. Tumorile retroperitoneale - probleme de diagnostic în medicina contemporană. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 19 octombrie, 2017. Programul-invitație, p. 31

 

2018

1.      COROBCEAN, N. Operațiile paliative în cancerul cefalopancreatic. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 18 octombrie, 2018.                            

2.      CUCIERU, C. Particularități de diagnostic și tratament al cancerului mamar multicentric și multifocal. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 18 octombrie, 2018.

3.      CUCIERU, C. Particularități de diagnostic și tratament al cancerului mamar multicentric și multifocal. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 18 octombrie, 2018.

4.      GHIDIRIM, N. Etapele dezvoltării metodelor de diagnostic și tratament al cancerului gastric. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 18 octombrie, 2018.

5.      SOFRONI, D. Rolul screening-ului în cancerul organelor reproductive la femei. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 18 octombrie, 2018.

6.      ȘCHIOPU, V. Diagnosticul și tratamentul tumorilor retroperitoneale limfoganglionare și din țesutul conjunctiv (cond. şt. – Nicolae Ghidirim, dr. hab. şt. med., prof. univ., Cat. de oncologie). Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 18 octombrie, 2018.

7.      ȚÎBÎRNĂ, A. Cancerul glandei tiroide și sarcina. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 18 octombrie, 2018.

8.      ȚÎBÎRNĂ, A. Diagnosticul și tratamentul cancerului tiroidian. Conferința Societatea Medicilor Endocrinologi al Republicii Moldova. 23.02.2018

9.      VÎRLAN, M. Tratamentul chirurgical conservator al pacientelor cu tumori ovariene borderline în perioada reproductivă. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 18 octombrie, 2018.

 

POSTERE

- din străinătate

2016

1.    COROBCEAN, N.;GHIDIRIM, N.;ANTOCI, L.;CERNAT, M.;BACALÎM, L.;RURAC, I.;UDUDOVICI,N. Gastrectomia în cancerul gastric – traumatism declanşator al pancreatitei acute postoperatorii. Reuniunea Internațională de CHIRURGIE. Iași, 6 – 8 octombrie 2016, (poster)

2.    ANTOCI, L.; REVENCU, S.; GHIDIRIM, N.; DONSCAIA, A.; GODOROJA, V.; CERNAT, M.; COROBCEAN, N.; PARASCA, A.; RURAC, I.; UDUDOVICI, N. Tratamentul chirurgical al cancerului gastric proximal. Culegere de rezumate Congresul Naţional de Chirurgie. Sinaia, România. 01-04 iunie 2016, (poster)

3.    ANTOCI,  L.;  GHIDIRIM, N.; CATRINICI, V.; DONSCAIA, A.; BURIAN, N.; GODOROJA, V.; MEDNICOV, L.;  CERNAT, M.; COROBCEAN, N.; GHERASIM, M. Evoluția și rezultatele tratamentului cancerului gastric nediferențiat (caz clinic). În:Culegere de rezumate. Conferințele Institutului Regional de Oncologie. Iași, 24-27 noiembrie, 2016, p. 363. ISBN:

4.    ANTOCI,  L.;GHIDIRIM, N.;CATRINICI, V.;COROBCEAN, N.; CERNAT, M.; BACALÎM, L.;RURAC, Ir.;UDUDOVICI, N.;PARASCA,.A.Tratamentul chirurgical radical în cancerul gastric – experiența Institutului oncologic din Republica Moldova. În: Culegere de rezumate. Conferințele Institutului Regional de Oncologie. Iași, 24-27 noiembrie, 2016, p. 365. ISBN:

 

- din ţară

2017

1.      BURDENIUC, D. Retinoblastomul la copii (cond. șt. – Valentin Martalog, dr.șt.med., conf.univ., Catedra de oncologie). Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 19 octombrie, 2017.

2.      COROBCEAN, N. Rezecțiile pancreatoduodenale în tumorile noncoledocopancreatice. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 19 octombrie, 2017.

3.      CUCIERU, C. Cancerul mamar multicentric și multifocal: particularități de diagnostic și tratament. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 19 octombrie, 2017.

4.      ŞVEŢ, V.; MEREUŢĂ, I. Morbiditatea oncologică a lucrătorilor medicali în Republica Moldove 2000-2015. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 19 octombrie, 2017.

5.      ȚÎBÎRNĂ, A. Tratamentul modern în cancerul glandei tiroide. Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 19 octombrie, 2017.

2018

1.      ȘVEȚ, V. Sindromul Burnout ca factor predispozant în maladiile oncologice la cadrele medicale Conferinţa anuală dedicată zilelor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, 18 octombrie, 2018.

 

LISTA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE (DENUMIREA, PARTICIPAREA, PERIOADA, LOCUL DESFĂŞURĂRII)

- naţionale cu participare internaţională

2016

Simpozionul: Aniversarea a 40 de ani de la fondarea Catedrei de oncologie, hematologie și radioterapie cu genericul ˮVigilența oncologică în activitatea medicală, depistarea precoce și tratamentul tumorilor.ˮ, 13-14 octombrie, 2016.

 

LISTA LUCRĂRILOR INSTRUCTIV-METODICE:

Îndrumar clinico-didactic:

2015

1.    GHIDIRIM N.; CORCIMARU I.; MEREUŢĂ I.; BACALÎM I.; MARTALOG V.; COROBCEAN N.; ROTARU T. Semne, sindroame şi personalităţi notorii în oncologie, hematologie şi medicina universală (definiţii şi tălmăciri în limba română). Red. şt. Ch.: “Elan Poligraf” 2015, 224 p. ISBN 978-9975-66-472-1

2.    BELEV N.; GHIDIRIM N. Cancerul colorectal nonpolipozic ereditar (sindromul Lynch). Îndrumări metodice pentru studenţii anului V, rezidenţi. Chişinău, 2015, 40 p.

3.    BELEV N.; MÂNDRUŢĂ-STRATAN RODICA.; GHIDIRIM NICOLAE. Sindroamele familiale asociate cu carcinomul tiroidian. Îndrumări metodice pentru studenţii anului V, rezidenţi. Chişinău, 2015, 42 p.

2018

1.  Mereuță I.;  Martalog, V. Retinoblastomul. Chișinău, 2018. 36 pag.

 

LISTA CĂRŢILOR DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI

2016

1.      Cartea jubiliară: ˮStiința oncologică în istorie și actualitateˮ, Chișinău, 2016:, Tipografia Centrală, 524 p. ISBN 978-9975-53-697-4, sub redacția acad. I. Ababii; prof. univ. I. Mereuță; acad. Gh. Țîbîrnă; acad. I. Corcimaru.

 

LISTA BREVETELOR ŞI A CERTIFICATELOR

2015

1.    MEREUŢĂ I.; DUDA B. Metodă de plastie a ureterului în stricturile ureterale. Cerere de Brevet de invenţie de scurtă durată 1393. 2015.09.25.

2.    CHIABURU S.; MEREUŢĂ I.; CERNAT V. Metoda de profilaxie a complicaţiilor radioterapiei sau a chimioterapiei la pacienţii cu cancer al glandei mamare. Brevet de invenţie MD 871. 2015.09.30.

3.    MEREUŢĂ I.; CIMIL A.; CHIABURU S.; BÎLBA V. Metoda de tratament al contracturii spastice.  Brevet de invenţie MD 853. 2015.07.31.

4.    GROPPA S.; MEREUŢĂ I. Metodă de tratament al ictusului ischemic cerebral. Brevet de invenţie MD 823. 2015.05.31.

2016

1.      MEREUȚĂ I., NICORICI A., STRATAN V.  Metodă de determinare a predispunerii persoanei la dezvoltarea limfomului non-Hodgkin.Brevet de invenţie MD 1009 Z. 2016-09-30.

 

2017

1.      ODOBESCU O., MEREUȚĂ I., BOGDANSCAIA N., GHIDIRIM N., ŞVEŢ V.  Metodă de pronosticare a riscului de malignizare a tumorii filoide a glandei mamare. Brevet de invenţie MD 1119 Z. 2017-09-30.

2018

1.      CUCIERU, C.; MEREUȚĂ, I.; ŞVEŢ, V.  Metodă de tratament al cancerului multicentric al glandei mamare. Brevet de invenţie MD 9118. 2018-10-20.

LISTA CERTIFICATELOR DE INOVAŢIE

2015

1.      MEREUTA I.; DOLGANIUC N.; BUTUCEL D.; DASCALIUC I.; MURA S. Metodă combinată de tratament chirurgical al chistului osos al oaselor tubulare lungi. Certificat de Inovator Nr. 6/15 din 20.05.2015.

2.      NICORICI A.; STRATAN V.; MEREUŢA I. Metodă de prognostic imunologic în dezvoltarea limfoamelor non- Hodgkin. Certificat de Inovator Nr. 5419 din 05.02.2015.

3.      MEREUŢA I. Metodologii de calculare a cuantunului recompensei pentru activitatea  inovaţională în medicină. Certificat de Inovator Nr. 5416 din 26.01.2015.

4.      MEREUŢA I.; ŞVEŢ V.; BOROVIK D. Metoda de determinare şi marcare a cîmpului de iradiere al tumorilor ţesuturilor moi. Certificat de Inovator Nr. 5422 din 02.03.2015.

5.      BOROVIC D.; ŞVEŢ V.; MONASTÎRSCAIA A. Algoritmul   tratamentului radioterapeutic al tumorilor  ţesuturilor moi. Certificat de Inovator Nr. 5423 din 03.03.2015.

6.      STRATAN V.; NICORICI A.; MEREUŢĂ I. Metoda de determinare a evoluţiei  limfoamelor non-Hodjkin bazată pe imunofenotiparea anticorpilor  monoclonali. Certificat de Inovator Nr. 5421 din 20.02.2015.

7.      NICORICI A.; STRATAN V.; MEREUŢA I.; URECHE C. Metodă  de prognosticarea a evoluţiei dezvoltării sistemului nervos central la făt. Certificat de Inovator Nr. 5420 din 20.02.2015.

8.      ŞVEŢ V. Metoda de profilaxie a maladiilor psihosomatice la medicii oncologi. Certificat de Inovator Nr. 5418 din 05.02.2015.

9.      MEREUŢA I.; MARTALOG V.; GHIDIRIM N.; BRENIȘTER S. Metodă de tratament chirurgical miniinvaziv al pleureziilor exudative metastatice. Certificat de Inovator Nr. 5414 din 26.01.2015.

10.  MEREUŢA I.; MARTALOG V.; BRENIŞTER S.; DORUC S.; PRISACARI T. Metodă de diagnostic miniinvaziv al pleureziilor exudative. Certificat de Inovator Nr. 5412 din 26.01.2015.

 

2016:

1.        ODOBESCU Ox.Algoritm clinic de diagnostic al tumorilor filoide și sarcoamelor glandelor mamare. Certificat de inovator nr. 7/16; 12.04.2016.

2.        ODOBESCU Ox. Metodă de clasificare clinică a tumorilor filoide a glandelor mamare. Certificat de inovator nr. 8/16; 12.04.2016.

3.        MEREUȚĂ I., ODOBESCU Ox., BOGDANSCAIA N. Algoritm de tratament al tumorilor filoide și sarcoamelor glandelor mamare.Certificat de inovator nr. 9/16; 12.04.2016.

4.        MEREUȚĂ I., ODOBESCU Ox. Principiile și criteriile de clasificarehistopatologice a tumorilor filoide și a sarcoamelor glandelor mamare.Certificat de inovator nr. 10/16; 12.04.2016

5.        ȘVEȚ V. Algoritm de control al securității sănătății la locul de muncă a medicilor oncologi. Certificat de inovator nr. 5496; 22.03.2016

6.        MEREUȚĂ I., ȘVEȚ V. Metodă complexă de detrminare a formei infiltrativ-edemațiate a cancerului mamar. Certificat de inovator nr. 5495; 21.03.2016

7.        BELOSTECINIC Gr., MEREUȚĂ I.Fundamentele Marketingului șioptimizarea pieței.

Certificat de inovator nr.; 07.01.2016

Bîlba V., MEREUȚĂ I.Metodă de evaluare economică a reabilitării complexe a bolnavilor cu cancer pulmonar.Certificat de inovator nr.; 15.01.2016

 

2017

1.      CAPROŞ N., MEREUŢĂ I., OLARU A., BOROVIC E.  Aplicarea metodei termografice în supravegherea tardivă a pacienţilor cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic. Certificat de inovator nr. 5618; 02.11.2017

2.      CAPROŞ N., MEREUŢĂ I., OLARU A., BOROVIC E. Algoritmul tratamentului chirurgical al fracturilor patologice vertebrale pe focar metastatic. Certificat de inovator nr. 5617; 02.11.2017

3.      MARTALOG V., DORUC S., BRENIȘTER S., BURDENIUC D. Metodă de hemostază a tumorilor mediastinului posterior pe stânga în tratamentul chirurgical. Certificat de inovator Nr.5614; 10.11.2017.

4.      CUCIERU C., MEREUŢĂ I., ŞVEŢ, V. Metodologie de estimare economică și socio-medicală a diagnosticului precoce a cancerelor multicentrice a glandelor mamare. Certificat de inovator Nr.60; 24.11.2017.

2018

1.      BACALÎM LILIA, GHIDIRIM NICOLAE, SOFRONI LARISA. Algoritm investițional pentru evaluarea rolului ovariectomiei în tratamentul complex al pacientelor cu cancer al glandei mamare în perioada reproductivă. Certificat de inovator Nr.5655; 05.09.2018.

2.      BACALÎM LILIA, CLIPCA IVANA. Algoritm investițional de optimizare a avantajelor și dezavantajelor ovariectomiei. Certificat de inovator Nr.5656; 06.09.2018.

3.      MEREUŢĂ I.; CUCIERU, C.; ŞVEŢ, V. Metodologiei de diagnostic și tratament a cancerelor bilaterale, multicentrice și multifocale a glandelor mamare. Certificat de inovator Nr.1088; 28.06.2018.

4.      NICORICI A.; STRATAN V.; ŞVEŢ, V.; MEREUŢĂ I. Metodologiei de clasificare și de apreciere a a remisiei imunologice și imunofenotipice la bolnavii cu LNH. Certificat de inovator Nr.2; 28.06.2018.

5.     NICORICI A.; STRATAN V.; ŞVEŢ, V.; MEREUŢĂ I.; BURUIANĂ S. Algoritm de diagnostic, monitorizare și tratament țintă a LNH în baza imunofenotipării. Certificat de inovator Nr.3; 28.06.2018.