Publicaţii

Cărţi:

 1. Corcimaru I. “Hematologie”.Chişinău: Centrul Editorial – Poligrafic Medicina, 2007, 388 p.
 2. Musteata V. Diagnostic value of metastatic spread features in primary splenic  non-Hodgkin’s lymphomas. In: Seth D. Tulviste (Editor). New Developments in Lymphoma and Hodgkin’s Disease Research. New York: NOVA Publishers, 2006: 99-114.
 3. GHIDIRIM  NICOLAE. Dicţionar explicativ de oncologie. 2005, 543 pag.
 4. SPÂNU A., ACALOVSCHI I., ANGELESCU N., TÂRCOVEANU E., GUŢU E., GHIDIRIM N. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală. Chişinău, 2008, centrul Editorial Poligrafic Medicină. 590 p.
 5. GHIDIRIM NICOLAE. Tactica chirurgicală în tratamentul complicaţiilor cancerului gastric. Chişinău, 2007, 64 p. Monografie.

Ghiduri şi compedii:

 1. CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORŞ M. şi alţii. Ghid naţional în transfuziologie. Chişinău: 2011, 121 p. ISBN 978-9975-106-57-3.
 2. CORCIMARU I. Anemiile (Ghid pentru medicii de familie). Chişinău: 2005, 154 p. CZU: 616.155.194.

Monografii:

 1. MEREUŢĂ ION, GAŢCAN ŞT. „Mastopatiile difuze”. Chişinău, 2012, pag.151.
 2. MEREUŢĂ ION, IACOVLEVA I., PIHUT O. „Tumorile maligne secundare cu focare primare necunoscute (aspecte clinico-diagnostice)”, Chişinău, 2012, pag. 110.
 3. MEREUŢĂ ION, IACOVLEVA I., ŢURCAN S. “Tratamentul chirurgical contemporan al melanomului malign”, Chisinau, 2009, pag.123.
 4. MEREUŢĂ ION, CERNAT V., VOZIAN I. „ Tumorile la copii: managementul clinic a cancerelor ereditare”, Chişinău, 2012, pag.73.

Articole:

 1. BURUIANĂ S., ROBU M., IACOVLEV I., CORCIMARU I., MUSTEAŢĂ L. Progresul în clasificarea limfoamelor Non-Hodgkin. Curierul medical, 2011; 4 (322): 16-20.
 2. MUSTEAŢĂ V. Aspecte epidemiologice şi manageriale actuale ale leucemiei mieloide cronice. Curierul medical, 2011; 3 (321): 67-71.

Lucrări metodico-didactice:

 1. Corcimaru I., Musteaţă L., Robu M. Anemiile megaloblastice la adult. Protocol   clinic naţional. Chişinău: “T-PAR” SRL, 2008, 32 p.
 2. Corcimaru I., Robu M., Musteaţă L. Limfomul Hodgkin la adult. Protocol   clinic naţional. Chişinău: “T-PAR” SRL, 2009, 24 p.
 3. Corcimaru I., Robu M., Musteaţă L. Limfoamele non-Hodgkin. Protocol clinic naţional. Chişinău: “T-PAR” SRL, 2009, 28 p.
 4. MEREUŢĂ I., POPESCU C., POPESCU M. Cancerul bronhopulmonar. Chişinău 2006. 20 p.
 5. ROTARU T., OSADCII D., GHIDIRIM N., ROTARU L. Stările precanceroase ale colului uterin: aspecte de diagnostic şi conduită. Chişinău 2013, 53 p.
 6. Corcimaru I., Musteaţă L., Robu M., Musteaţă V. Leucemia limfocitară cronică. Protocol clinic naţional. Chişinău: “T-PAR” SRL, 2009, 32 p.
 7. MARTALOG V., GURIŢANU D., ROTARU T., MARTALOG S. Diagnosticul sindromului de venă cavă superioară cauzat de tumorile mediastinului. Chişinău, 2012, 30 p.
 8. Musteaţă V.,  Corcimaru I., Musteaţă L., Maximenco E. Leucemia mieloidă cronică la adult. Protocol clinic naţional. Chişinău: “T-PAR” SRL, 2009, 36 p.

.