Istoric

Foto_HematologiePână la fondarea catedrei, cursul de oncologie aparţinea Catedrei de chirurgie spitalicească. Catedra de oncologie a fost fondată în 1976 de către profesorul universitar, dr. hab. şt. med. Vasile Pavliuc, pe care a condus-o până în 1992. Iniţial, în cadrul catedrei activau asistenţii: Nicora Pavel, Godoroja Nadejda, Moiş Ion, iar începând cu 1989 au fost încadraţi şi Nicolae Ghidirim, Vladanov Ion, Popescu Constantin şi Carata Dumitru.

Din 1992 până în 1994 şeful catedrei a fost profesorul universitar Gheorghe Ţâbârnă. Catedra de hematologie a fost fondată în anul 1991 de către profesorul universitar Ion Corcimaru. În 1994 Catedra de oncologie a fost comasată cu hematologia, în continuare numindu-se Catedra de hematologie, oncologie şi terapie de campanie. Conducătorul catedrei unificate a devenit Ion Corcimaru, membru corespondent al AŞM, profesor universitar, dr. hab. şt. med., care a condus catedra până în septembrie 2013.

Din septembrie 2013 şef al catedrei este Ion Mereuţă, dr. hab. şt. med., profesor universitar. Pe parcursul anilor la catedră activează:  Nicolae Ghidirim, dr. hab. şt. med., prof. univ.,  Tudor Rotaru, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Valentin Martalog, dr. şt. med., conferenţiar universitar, Constantin Popescu, dr. şt. med., conferenţiar universitar, asistenţii universitari, dr. şt. med.: Andrei Ţîbîrnă, Oxana Odobescu, Nadejda Corobceanu, Diana Guţu, Lilia Bacalîm.

Colaboratori ai Catedrei de hematologie au devenit: conferenţiarii universitari, dr. şt. med.: Maria Robu, Larisa Musteaţă, Elena Oleinicova, Vasile Musteaţă, asistenţii universitari: Maria Popescu, Natalia Sporîş, Luminiţa Groza.

În lucrul didactic participă, de asemenea, colaboratori ai Institutului Oncologic: V. Cernat, profesor cercetător, Gh. Ţîbîrnă, profesor universitar, dr. hab. şt. med., academician al AŞM,  profesorii universitari: D. Sofroni, A. Cernîi şi Iu. Bulat, conferenţiari cercetători: S. Ştepa şi V. Eftodii, doctorii în ştiinţe medicale: A. Doruc, I. Dascaliuc.

Predarea oncologiei şi hematologiei se efectuează la Facultăţile de Medicină nr. 1 şi 2, Stomatologie, Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie. În cadrul catedrei îşi perfecţionează cunoştinţele medicii practicieni de diferite specializări. Se pregătesc specialişti prin rezidenţiat şi secundariat clinic.

Baza clinică a catedrei este Institutul Oncologic, înzestrat cu utilaj modern, fapt ce contribuie substanţial la calitatea instruirii studenţilor, rezidenţilor şi medicilor de la Facultatea de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie.

Catedra colaborează cu catedrele de oncologie şi hematologie din Cluj-Napoca şi Iaşi, Centrul Oncologic din Moscova, Institutul Oncologic „N. N. Petrov” din St. Petersburg, Institutul Oncologic din Kiev,  Catedra de hematologie şi transfuziologie din Kiev, Centrul Hematologic din Moscova, Centrul de Hemofilie din Varşovia, Centrul de combatere a cancerului din or. Angers, Franţa.