Cercetare

Principale direcţii ştiinţifice ale Catedrei de hematologie sunt consacrate problemelor de diagnostic şi tratament al limfoamelor maligne şi leucemiilor. În acest context, au fost elaborate criteriile de diagnostic şi diagnostic diferenţial al hemopatiilor maligne respective. Sunt efectuate studiile clinico-morfologice (histologice şi citologice) ale limfoamelor maligne, care au contribuit la perfecţionarea metodelor de tratament, cu vindecarea a 80-85% de pacienţi depistaţi în stadiile incipiente. Au fost elaborate şi implementate metodele de tratament de menţinere, în perioada de remisiune completă, a pacienţilor cu stadii generalizate ale limfoamelor non-Hodgkin. Acest fapt a sporit indicii supravieţuirii de 5 ani fără recidivă, considerată vindecare oncologică, de la 20 până la 53%. Au fost studiate particularităţile clinico-hematologice ale acestor maladii în dependenţă de localizarea primară a focarului tumoral (limfoamele tractului gastrointestinal, limfoamele splenice etc). Datele importante au fost obţinute în rezultatul studierii multilaterale a particularităţilor clinico-morfologice de vârstă a limfoamelor non-Hodgkin şi limfomului Hodgkin, care se utilizează atât în aspect de diagnostic, cât şi de tratament la adulţi şi copii.

Au fost elaborate criteriile pentru individualizarea programelor de tratament al bolnavilor de leucemii acute şi leucemie mieloidă cronică. Succesele deosebite au fost obţinute în tratamentul leucemiei acute promielocitare, considerată, până nu demult, una dintre cele mai nefavorabile variante de leucemie acută. Includerea, în programul de tratament al acestei forme de leucemii, a acidului all-transretinoic a contribuit la majorarea procentului remisiunilor complete şi a supravieţuirilor fără recidivă timp de 5 ani până la 75%. S-a demonstrat că inhibitorii tirozinkinazelor constituie opţiuni terapeutice de prima linie în faza cronică şi de accelerare a leucemiei mieloide cronică, fiind net superioare în raport cu chimioterapia convenţională şi α-interferon, prin posibilitatea atingerii răspunsului citogenetic complet şi creşterea semnificativă a calităţii vieţii şi longevităţii pacienţilor.

Direcţiile principale de cercetare ale Catedrei de oncologie sunt:

 1. Actualităţi în diagnosticul celioscopic şi operaţiile miniinvazive (splenectomia laparoscopică) în patologiile hematologice.
 2. Profilaxia şi tratamentul pancreatitei acute postoperatorii în cancerul gastric.
 3. Particularităţile diagnostice în cancerul gastric de tip intestinal.
 4. Diagnosticul precoce al tumorilor.
 5. Tratamentul complex şi combinat al bolnavilor cu tumori.
 6. Reabilitarea bolnavilor oncologici ai grupei clinice III.
 7. Tratamentul paliativ al bolnavilor oncologici din grupa clinica nr.IV.
 8. Managementul serviciului oncologic.

Teze susţinute la catedra Oncologie:

 1. Tudor Rotaru – „Tratamentul combinat şi complex al recidivelor şi metastazelor de cancer ovarian în bazinul mic” 14.00.14 – Radioterapie şi Oncologie. Anul susţinerii – 2010
 2. Oxana Pihut - „Aspecte clinico-diagnostice ale tumorilor maligne secundare cu focare primare necunoscute” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie. Anul susţinerii – 2010
 3. Andrei Ţâbârnă – “Particularităţile epidemiologice, clinico-morfologice şi chirurgicale ale adenomului şi cancerului glandei tiroide. Oncologie” 14.00.14. Anul susţinerii – 2010
 4. Tcacenco Ecaterina - „Managementul diagnosticului precoce al tumorilor pielii în condiţiile centrului medical privat” 14.00.33 – Medicina Socială şi Management. Anul susţinerii – 2012.
 5. Rotaru Ghenadie - „Aspectele medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova” 14.00.33 – Medicina Socială şi Management. Susţinută în 2010.
 6. Eftodii Diana - „Aspecte epidemiologice, clinice şi morfologice ale tumorilor cutanate de origine mezenchimală” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie. Susţinută în 2013.
 7. Ţurcan Stela – „Tratamentul chirurgical contemporan al melanomului malign” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.

Teze preconizate la catedra Oncologie:

 1. Butucel Dumitru – “Aspecte clinico-diagnostice si de tratament al tumorilor regiunii hipogastrice” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.
 2. Dascaliuc Ion – “Tehnici şi tehnologii moderne în tratamentul tumorilor oaselor bazinului şi 1/3 superioare a osului femural”.
 3. Ciuperca Victor – “Managementul clinic şi de protezare a bolnavilor cu tumori ale oaselor membrului inferior” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.
 4. Olaru Andrei – “Aspecte clinico-diagnostice şi de tratament a fracturilor patologice vertebrale de geneză neoplazică“ 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.
 5. Duda Boris – „Nefrostomia percutanată ecoghidată, ca metodă miniinvazivă de derivare supravezicală a urinei în tumorile bazinului mic local avansate” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.
 6. Corobcean Nadejda – „Profilaxia şi tratamentul pancreatitei acute postoperatorii în cancerul gastric” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.
 7. Odobescu Oxana – „Particularităţi clinico–morfologice şi de tratament chirurgical ale tumorilor filoide ale glandelor mamare” 14.00.14 – Oncologie şi Radioterapie.

DATE

despre activitatea doctoranzilor Catedra Oncologie, Hematologie şi Radioterapie

Nr. d/o

Conducătorul ştiinţific

(numele, prenumele)

Doctorand

(numele, prenumele)

 

Forma de studii (la zi sau fără frecvenţă)

autohton/ străin

Tema  

cercetării

1.

Corcimaru Ion, profesor universitar

Mocanu Irina

Fără frecvenţă

autohton

Hemostaza în perioada de inducere a remisiunii  la pacienţii cu limfoame non-Hodgkin

2.

Ghidirim Nicolae profesor universitar

Odobescu Oxana

Fără frecvenţă

autohton

Particularităţi clinico–morfologice şi de tratament chirurgical ale tumorilor filoide ale glandelor mamare

3.

Mereuţă Ion

Guzun Irina

Fără frecvenţă

autohton

Aspecte medico-sociale a morbidităţii oftalmologice şi a sindromului ochiului uscat şi de profilaxie în condiţii rurale.

4.

Mereuţă Ion

Munteanu Nadejda

Fără frecvenţă

autohton

Managementul tratamentului de corecţie a patologiilor oftalmologice în condiţii rurale.

5.

Robu Maria, conferenţiar universitar

Buruiană Sanda

Fără frecvenţă

autohton

Limfoamele non-Hodgkin indolente (studii clinico-hematologice, morfologice, imunologice şi imunohistochimice)